Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Grondwaterloket

Bij het grondwaterloket kunt u terecht met meldingen en eventuele vragen over grondwater.

Een melding doen

In principe moet u als bewoner op uw perceel zelf zorgen dat u geen last heeft van grondwateroverlast. De gemeente kan uiteraard wel informeren en meedenken bij het oplossen van het probleem. Uw melding of vraag kunt u kwijt bij het gedeelte ‘Riolering, wateroverlast’ in het meldpunt Leefomgeving.

Wat is grondwater?

Met grondwater bedoelen wij: al het water in de grond. Na elke regenbui wordt het grondwater aangevuld. Het regenwater dat op de grond terecht komt, zakt verder de grond in. Hier komt het uiteindelijk terecht in het bestaande grondwater. Het grondwater wordt naar een sloot afgevoerd of het zakt nog dieper de grond in.

Hoe kan grondwater problemen opleveren?

Als er veel regen bij het grondwater komt, kan de grondwaterstand stijgen. Als het grondwater te hoog komt te staan kan er:

  • Vocht in gebouwen terecht komen;
  • Water in kelders terecht komen;
  • Veel water in tuinen terecht komen.

Bij het Grondwaterloket kunt u enkel meldingen doen voor zaken die een direct gevolg zijn van een te hoge grondwaterstand. Het loket is dus niet bedoeld voor zaken als lekkende waterleidingen, een niet goed functionerende regenwaterafvoer of optrekkend vocht uit de vloer.

Oorzaken grondwateroverlast

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

  • Tegenwoordig zijn er veel hevige regenbuien. De hoeveelheid water kan soms niet snel genoeg afgevoerd worden. Dan ontstaat grondwateroverlast. De gemeente neemt allerlei maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Zo leggen wij vijvers en sloten aan in woonwijken en verbreden wij bestaande sloten.
  • Drainagesystemen die niet (goed) meer functioneren. Hierdoor wordt het water niet meer voldoende afgevoerd.
  • De bouwkundige staat van een woning. Vooral in oudere wijken kan grondwateroverlast voorkomen. Vroeger hadden de bouwers namelijk veel minder aandacht voor waterafvoer dan nu. Maar ook de veroudering van materialen kan lekkages veroorzaken.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart