Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Grondwaterloket

Bij het grondwaterloket kunt u terecht met meldingen en eventuele vragen over grondwater.

Wat is grondwater?

Met grondwater bedoelen wij: al het water in de grond. Na elke regenbui wordt het grondwater aangevuld. Het regenwater dat op de grond terecht komt, zakt verder de grond in. Hier komt het uiteindelijk terecht in het bestaande grondwater. Het grondwater wordt naar een sloot afgevoerd of het zakt nog dieper de grond in.

Hoe kan grondwater problemen opleveren?

Als er veel regen bij het grondwater komt, kan de grondwaterstand stijgen. Als het grondwater te hoog komt te staan kan er:

  • Vocht in gebouwen terecht komen;
  • Water in kelders terecht komen;
  • Veel water in tuinen terecht komen.

Wij zien grondwateroverlast als overlast dat veroorzaakt wordt door grondwaterstand die hoog is komen te staan. Hebt u last van lekkende waterleidingen of een regenwaterafvoer die niet goed functioneert? Dan kunt u niet terecht bij het grondwaterloket. Voor optrekkend vocht in de vloer of muren kunt u hier ook niet terecht.

Wat zijn de oorzaken van grondwateroverlast?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

  • Tegenwoordig zijn er veel hevige regenbuien. De hoeveelheid water kan soms niet snel genoeg afgevoerd worden. Dan ontstaat grondwateroverlast. De gemeente neemt allerlei maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Zo leggen wij vijvers en sloten aan in woonwijken en verbreden wij bestaande sloten.
  • Drainagesystemen die niet (goed) meer functioneren. Hierdoor wordt het water niet meer voldoende afgevoerd.
  • De bouwkundige staat van een woning. Vooral in oudere wijken kan grondwateroverlast voorkomen. Vroeger hadden de bouwers namelijk veel minder aandacht voor waterafvoer dan nu. Maar ook de veroudering van materialen kan lekkages veroorzaken.

Hoe maakt u een melding of stelt u een vraag bij het grondwaterloket?

In principe moet u als bewoner op uw perceel zelf zorgen dat u geen last heeft van grondwateroverlast. De gemeente kan uiteraard wel informeren en meedenken bij het oplossen van het probleem. Uw melding of vraag kunt u kwijt bij het gedeelte ‘Riolering, wateroverlast’ in het meldpunt Leefomgeving.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart