Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Evenementen organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan kan het zijn dat u een melding moet maken. Soms zult u zelfs een vergunning moeten aanvragen.

Vooraankondiging evenementen in 2019

Met het formulier hieronder kunt u een voornemen tot het organiseren van een evenement in 2019 kenbaar maken. Dit geldt niet als definitieve aanvraag. Uw voorgenomen evenement wordt geplaatst in de planningen van de gemeente, de Veiligheidsregio Haaglanden, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Politie eenheid Den Haag.

Wanneer hoeft u geen melding te maken?

U hoeft geen melding te maken als u iets organiseert voor een kleine groep mensen op uw eigen grond. Denk bijvoorbeeld aan een tuinfeest of verjaardag.

Wanneer moet u wel een melding maken of vergunning aanvragen?

Als u een evenement (buurtfeest, barbecue of straatspeeldag) organiseert in de openbare ruimte (straat, stoep of park) dat voor iedereen toegankelijk is.

Online een melding maken of vergunning aanvragen
Evenement melden formulier (DigiD)
Vergunning aanvragen formulier (DigiD)

Voor het aanvragen van een evenement heeft u nodig:

 • een situatieschets;
 • een veiligheidsplan (optioneel).
 • DigiD of eHerkenning.

Evenement melden: minimaal 10 dagen van te voren

U kunt volstaan met een melding van uw evenement of activiteit als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • er komen niet meer dan 150 bezoekers;
 • het vindt plaats op:
  • maandag tot en met donderdag tussen 9:00 uur en 23:00 uur; of
  • vrijdag en zaterdag tussen 9:00 uur en 24:00 uur; of
  • zondag tussen 13:00 uur en 23:00 uur;
 • u doet uw melding minimaal 10 dagen van tevoren. Kan uw evenement niet doorgaan? Dan krijgt u minimaal 5 dagen van te voren bericht van ons. Hierbij wordt de samenhang van verschillende evenementen rond dezelfde periode meegenomen in de afweging

Vergunning aanvragen: minimaal 6 weken van te voren

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding? Bijvoorbeeld omdat er meer dan 150 deelnemers of bezoekers zijn? Dan vraagt u minimaal 6 weken van te voren een vergunning aan. Dat is bijvoorbeeld (meestal) het geval bij een hardloopwedstrijd, braderie, open dag of wijkfeest.

Wilt u uitgebreide informatie over het organiseren van een evenement?

Leest u dan de brochure hieronder.

Regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Pijnacker-Nootdorp en Beleidsregels Evenementen Pijnacker-Nootdorp 2014.

Aan welke voorwaarden moet u verder voldoen als u een vergunning nodig heeft?

Naast de voorschriften in de APV moet u voldoen aan de Beleidsregels Evenementen Pijnacker-Nootdorp 2014 (zie pdf hieronder). Hierin staan o.a. de regels voor de eindtijden, het gebruik van gemeentelijk materiaal en de standaardvoorschriften voor evenementen.

Kosten melding

Een melding kost niets.

Kosten vergunningaanvraag 2019
Kosten evenementenvergunning € 369,75
Wat kost het gebruik van stroom en water tijdens een evenement?
Stroom bij een evenement (220 Volt) € 5,20 per dag
Krachtstroom bij een evenement (380 Volt) € 10,45 per dag
Waterverbruik € 2,05 per dag
Water bij een circus of kermis € 10,45 per dag

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart