Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Eigen bijdrage Wmo

Voor vrijwel alle Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen en kindvoorzieningen (tot 18 jaar).

Het CAK stelt de hoogte van de bijdrage vast. De hoogte is afhankelijk van:

  • uw inkomen (verzamelinkomen) en vermogen
  • de samenstelling van uw huishouden
  • uw leeftijd
  • de kostprijs van de zorg en/of voorziening

Het CAK krijgt uw inkomensgegevens van de Belastingdienst en rekent met het inkomen van twee jaar geleden. U betaalt de eigen bijdrage per periode van 4 weken en u betaalt niet méér dan de maximale bijdrage.

Vanaf 2017 rekent de gemeente Pijnacker-Nootdorp slechts de helft van de kostprijs door. De halvering geldt niet voor huishoudelijke hulp. De eigen bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK. Op de website www.hetcak.nl vindt u hierover meer informatie.

Aanpassing eigen bijdrage aanvragen

Is uw inkomen of uw vermogen in de afgelopen twee jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u bij het CAK vragen om de eigen bijdrage aan te passen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage dan opnieuw met uw verwachte inkomen en vermogen. Hiervoor moet u wel aan de voorwaarde voor een aanpassing voldoen. Zo moet uw bijdrageplichtige inkomen in 2017 minstens € 2.571,- lager zijn dan in 2015.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart