Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Drank- en horecavergunning aanvragen

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in een café, restaurant of sportkantine of start u een slijterij? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Ook als u alcohol houdende drank wilt schenken in een buurthuis heeft u een drank- en horecavergunning nodig. De gemeente controleert of uw inrichting aan alle eisen voldoen. Maar ook of de personen die op de aanvraag staan aan alle gestelde eisen voldoen.

Aanvraag doen

Een aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning moet persoonlijk op het gemeentehuis aan het Oranjeplein worden ingeleverd. Samen met de BIBOB-formulieren en de eventuele aanvraag voor een exploitatievergunning.

Bel 14 015 voor een afspraak met de medewerker horeca en grote evenementen.

Nodig voor een drank- en horecavergunning

 • een ingevuld aanvraagformulier drank- en horevavergunning (zie pdf hieronder);
 • een volledig ingevuld formulier 'Verklaring Leidinggevende' (zie pdf hieronder);
 • een legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • een plattegrond van de inrichting schaal 1:200;
 • Gewaarmerkt bestuursreglement (geldt alleen voor verenigingen en stichtingen);
 • als dit aanwezig is: arbeidscontract van leidinggevende(n).

Nodig voor het bijschrijven van een leidinggevende

 • Ingevuld formulier 'bijschrijven leidinggevende' (zie pdf hieronder)
 • Volledig ingevuld formulier 'Verklaring leidinggevende' (zie pdf hieronder)
 • Verklaring van Sociale Hygiëne (bijvoegen is niet nodig, dit wordt opgezocht in het landelijke register, zie www.svh.nl/verklaring-register)
 • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Wanneer aanvragen

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als:

 • u een nieuw bedrijf wilt starten;
 • u een bestaand bedrijf over wilt nemen;
 • u de ondernemingsvorm (bv, nv, vof) wijzigt;
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Voor het bijschrijven van een leidinggevende op uw Drank- en Horecavergunning heeft u geen nieuwe vergunning nodig. U kunt hiervoor het formulier ‘bijschrijven leidinggevende’ gebruiken.

Soms heeft u naast een Drank- en Horecawetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. In het product 'Horecabedrijf, exploitatievergunning' leest u wanneer u deze vergunning nodig heeft en wat de eisen zijn.

Kosten 2019

Drank- en horecavergunning € 356,90
Bijschrijven leidinggevende € 78,70

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart