Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Container of kraan plaatsen op of aan de weg

Wegen of trottoirs moeten goed toegankelijk blijven voor gebruikers. Wilt u voorwerpen op of aan de weg plaatsen (een kraan, containers, steigers of spandoeken)? Dan heeft u daarvoor in sommige gevallen een ontheffing nodig. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te maken.

Online melden of een ontheffing aanvragen
Melding maken kraan plaatsen Burger (DigiD) Bedrijf (eHerkenning)
Ontheffing aanvragen kraan plaatsen Burger (DigiD) Bedrijf (eHerkenning)
Melding maken container plaatsen Burger (DigiD) Bedrijf (eHerkenning)
Ontheffing aanvragen container plaatsen Burger (DigiD) Bedrijf (eHerkenning)

Kraan plaatsen

 • Staat de kraan minder dan 3 uur op de openbare weg? Maak dan alleen een melding.
 • Staat de kraan langer dan 3 uur op de openbare weg? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Container plaatsen

 • Staat de container korter dan 14 dagen op de openbare weg en is de inhoud niet groter dan 12m3? Dan maakt u hiervan een melding.
 • Wilt u de container langer dan 14 dagen plaatsen? Of is de inhoud van de container groter dan 12m3? Dan vraagt u een ontheffing aan.

Zichtbaarheid

Als u een container gaat plaatsen is het belangrijk dat deze goed zichtbaar is. De richtlijnen voor zichtbaarheid van een container zijn opgenomen in bijgevoegde CROW-richtlijnen. Lees deze goed door voor u een container plaatst.

Jaarwisseling

Een week voor de jaarwisseling (vanaf 24 december) kunt u geen containers plaatsen. Er is dan te veel kans op brand door bijvoorbeeld vuurwerk. In deze periode kunt dus geen melding doen of ontheffing aanvragen. Vanaf de eerste week van januari kunnen weer containers geplaatst worden.

Waar letten wij op bij het verlenen van een ontheffing?

Voor een ontheffing wordt op overlast voor het verkeer gelet. Maar we houden ook rekening met:

 • omwonenden;
 • het bestemmingsplan;
 • de hulpdiensten;
 • het straatbeeld; en
 • eventuele bijzondere omstandigheden.

Schriftelijk melden of ontheffing aanvragen

Wilt u een ander voorwerp plaatsen? Of wilt u de melding niet online doen?Voor een melding en een ontheffing kunt u ook een verklaring per e-mail sturen naar: info@pijnacker-nootdorp.nl. Of per post naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

In de verklaring neemt u op:

 • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
 • omschrijving van het te plaatsen voorwerp;
 • omschrijving van de locatie;
 • reden van plaatsing;
 • gewenste termijn;
 • dagtekening.
Kosten 2018
Melding maken Gratis
Ontheffing aanvragen € 25,85

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart