Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Calamiteitenbestrijding

Het bestrijden van calamiteiten wordt verricht door de brandweer in samenwerking met politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), gemeente en defensie.

Waar nodig kunnen ook andere organisaties of bedrijven worden ingeschakeld.

Crisisbeheersing omvat alle stadia van de veiligheidsketen:

  1. Pro-actie: Bijvoorbeeld het voorkomen dat risicovolle inrichtingen (bedrijven die bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen) op een kwetsbare plaats worden gevestigd.
  2. Preventie: Als verplaatsing niet mogelijk is, kan zo’n bedrijf door technische maatregelen en veiligheidsprocedures het risico omlaag brengen.
  3. Preparatie: Dit is de voorbereiding op calamiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om rampenplannen, brandbestrijdingsplannen, evacuatieplannen.
  4. Repressie: Maatregelen die getroffen moeten worden voor het geval er toch iets fout gaat. Het gaat dan om de organisatie van de hulpverlening, aanvalsplannen en evacuatieplannen. Ook het sirene-alarm valt hieronder.
  5. Nazorg: De overgangsfase tot aan het herstel naar de normale situatie. In deze fase heeft de gemeente een belangrijke rol.

Voor rampen is door de gemeente een crisisbeheersingsplan (rampenplan) opgesteld. Dit betreft de coördinatie bij een gezamenlijke aanpak van alle hulpverlening bij grootschalige incidenten of rampen. In dergelijke situaties heeft de burgemeester het opperbevel.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart