Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

Wilt u een tijdelijk bouwwerk neerzetten? Dan heeft u daarvoor meestal een tijdelijke gebruiksvergunning nodig.

Daarvoor geeft de brandweer adviezen aan betrokkenen en controleert ook de naleving ervan. De brandweer kan u laten stoppen met werkzaamheden als u niet voldoet aan de eisen.

Om een aanvraag in te dienen vult u het daarvoor bestemde aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunningen in tweevoud in. U stuurt de tekeningen mee in een veelvoud als aangegeven wordt op de achterzijde van het aanvraagformulier. Wanneer u de aanvraag volgens voorschrift heeft ingediend, ontvangt u binnen een periode van 6 weken de beslissing op uw aanvraag. Duurt het langer, dan laten we het u weten.

U heeft nodig:

  • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in tweevoud;
  • een situatietekening, waarop vermeld staat de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en het huisnummer van het bouwwerk of de bouwwerken, op een schaal van 1:1000;
  • een plattegrondtekening van het bouwwerk of de bouwwerken op een schaal van ten minste 1:100, waarop vermeld staat de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen;
  • een plattegrond op een schaal van tenminste 1:100, die de vrij te houden gang- en looppaden aangeeft en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte;
  • als er in een gebouw voor gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld moet er een plattegrondtekening worden ingediend op een schaal van tenminste 1:100; hierop staat de opstelling van de zitplaatsen aangegeven, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart