Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouw en verbouw, welstandsbeoordeling

Een omgevingsvergunning voor bouwen wordt voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, die bekijkt of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

In de Welstandsnota zijn criteria opgenomen die burgemeester en wethouders toepassen bij hun beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een bouwvergunning wordt gevraagd, voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

Het doel is u zoveel mogelijk vrijheid te geven uw bouwplannen uit te voeren en tegelijkertijd de gemeente haar eigen karakter te laten houden en waar dat gewenst is die te versterken. Het gaat dus om het vinden van een goede balans tussen het individueel en algemeen belang. Voor veelvoorkomende bouwwerken (bijv. dakkapellen, uitbouwen, etc) zijn loketcriteria opgesteld. Als uw aanvraag hieraan voldoet hoeft uw plan niet aan de welstandscommissie te worden voorgelegd.

Welstandsbeoordeling aanvragen?

U hoeft de welstandsbeoordeling niet zelf aan te vragen. Dit maakt deel uit van het proces van beoordeling van omgevingsvergunningen. Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen en hiervoor geldt geen welstandstoets. Als er later toch sprake is van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand kan achteraf wel handhavend worden opgetreden. Indien u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Dan kunt u dat via de website Omgevingsloket online controleren. Als u daar met DigiD inlogt, kunt u de aanvraag ook direct online indienen. Maar u kunt er ook een formulier afdrukken om de aanvraag op papier te doen.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart