Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouw en verbouw, welstandsbeoordeling

Een omgevingsvergunning voor bouwen wordt voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, die bekijkt of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De criteria voor deze beoordeling liggen vast in de welstandsnota

Doel Welstandsnota

Het doel van de welstandsbeoodeling is tweeledig:

  • Enerzijds is het de bedoeling dat de gemeente haar eigen karakter behoudt. Zo moet het bouwplan aansluiten op het karakter van het gebied waar u gaat bouwen.
  • Anderzijds willen wij u zoveel mogelijik vrijheid geven bij het uitvoeren van uw bouwplannen.

Het gaat dus om het vinden van een goede balans tussen het individueel en algemeen belang.

Voor veelvoorkomende kleinere bouwwerken (bijv. dakkapellen, uitbouwen, etc) zijn toetsingscriteria opgesteld. Deze vindt u in hoofdstuk 6 van de Welstandsnota. Als uw aanvraag hieraan voldoet hoeft uw plan niet aan de welstandscommissie te worden voorgelegd.

De welstandsbeoordeling maakt onderdeel uit van uw aanvraag omgevingsvergunning. Heeft u al een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan hoeft u voor de welstandsbeoordeling geen aparte aanvraag te doen.

Concept aanvraag welstandsbeoordeling

Wilt u alleen een welstandsbeoordeling van uw bouwplan? Bijvoorbeeld omdat u de welstandsnota niet voldoende duidelijk vindt? Dan kunt u hiervoor een concept aanvraag doen. Dit regelt u via het Omgevingsloket Online.

Welstandscriteria voor vergunningsvrije bouwwerken

Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming te vragen van de gemeente. Hiervoor geldt geen welstandstoets vooraf.

Let er wel op dat er achteraf toch sprake kan zijn van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand. Dat kan betekenen dat hetgeen u gebouwd of veranderd heeft niet meer voldoet aan de welstandscriteria. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 8 van de Welstandsnota. Als u twijfelt kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 015.WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart