Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bomen en planten rondom de erfgrens

Als u bomen of hoge beplanting wilt aanbrengen in de buurt van de erfgrens, moet u hierbij rekening houden met de geldende wetgeving. Ook voor bestaande bomen en beplanting bestaan wettelijke regels.

Bomen en heesters moeten op minimaal 50 cm van de erfafscheiding geplaatst worden. Wordt de beplanting hoger dan de erfafscheiding? Overleg dan even met uw buren. Dat is wel zo netjes en zorgt voor een goede verstandhouding. Staat de beplanting toch binnen de “verboden zone” van 50 cm tot de erfafscheiding? Dan kunnen buren eisen dat de beplanting wordt verwijderd. In de volgende gevallen geldt deze regel echter niet:

  • Als de buren zelf toestemming hebben gegeven voor het hebben en/of planten van bomen en struiken binnen de “verboden zone”.
  • Als de bomen en struiken al minimaal 20 jaar aanwezig zijn.

Beplanting buiten de “verboden zone” aanvechten

Hebt u last van beplanting buiten de “verboden zone” van 50 cm tot de erfgrens? Dan is het soms toch mogelijk om verwijdering hiervan te vorderen. U moet dan bij de rechter kunnen aantonen dat er sprake is van onrechtmatige hinder.

Overhangende takken en doorschietende wortels

Hebt u last van overhangende takken in uw tuin? Dan kunt u het volgende doen:

  • Vraag eerst aan uw buren of ze de takken willen snoeien. In principe moeten uw buren er zelf voor zorgen dat takken niet overhangen in uw tuin of dat een haag gesnoeid wordt. Staat de betreffende boom, haag of andere beplanting op de erfgrens? Dan is er sprake van twee eigenaren en dus twee partijen die voor het onderhoud moeten zorgen. Aanplant op deze plek moet u dus altijd in goed overleg met uw buren uitvoeren.
  • Zijn uw buren niet bereid te gaan snoeien? Dan kunt u ze een kort briefje sturen waarin u het nogmaals vraagt. Geef daarbij een redelijke termijn aan waarbinnen u wenst dat er gesnoeid wordt, bijvoorbeeld zes weken. Het is handig om daarbij ook rekening te houden met het seizoen. De herfst en de winter zijn de beste jaargetijden om te snoeien. U kunt in uw briefje aangeven dat u anders zelf de takken gaat weghalen.
  • Reageren uw buren ook niet op uw schriftelijke verzoek? Dan mag u zelf gaan snoeien. Alles wat u afknipt boven uw eigen grond is uw eigendom. Bij het weghalen van takken is het wel noodzakelijk om de natuurlijke vorm van de kroon te behouden. U mag dus niet de halve kroon verwijderen. Dit brengt namelijk de kwaliteit van de boom in gevaar. Bovendien biedt het ook geen fraaie aanblik.

Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u verwijderen zonder eerst aan uw buren te vragen of ze dat zelf willen doen. Bedenk daarbij wel dat dit de standvastigheid en/of de kwaliteit van de boom kan aantasten! Bekijk daarom eerst of het voor u echt noodzakelijk is en verwijder niet meer dan nodig is. Vruchten van een boom van de buren die in uw tuin vallen mag u houden. U mag niet de vruchten zelf van de boom plukken.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart