Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bodemonderzoek

De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de bodemkwaliteit biedt onderzocht. Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente nodig zijn bij:

  • Aanvraag van een bouwvergunning
  • Aanvraag van een milieuvergunning
  • Gronduitgiftetransacties, waarbij de gemeente betrokken is.
  • De gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de grond vermoedt.

Het onderzoek wordt door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart