Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bloembakken op trottoirs en pleinen

Om meer kleur en fleur in de woonomgeving te brengen, plaatst de gemeente op verzoek van bewoners bloembakken op trottoirs en pleinen. Na toestemming van de gemeente mag u ook zelf aangeschafte of zelfgemaakte bloembakken plaatsen.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier (zie onder) in en stuur deze naar uw wijkmanager.

U gaat zelf de bakken beplanten en onderhouden. Betrek de buren in uw straat bij uw initiatief. Samen de bloembakken onderhouden maakt het nog leuker.

Voorwaarden

De gemeente verbindt spelregels aan het plaatsen van de bloembakken. De voornaamste zijn:

  • de gemeente bepaalt in overleg met u het aantal bloembakken en de locatie(s) waar deze worden geplaatst;
  • na plaatsing van de bloembak moet een vrije doorgangsruimte van minimaal 1,50 meter overblijven;
  • de gemeente vult de bloembak voor de helft met grond;
  • u voorziet de bloembak van planten en zorgt voor het onderhoud van de planten;
  • de kosten voor planten zijn geheel voor uw rekening;
  • in de bloembak mogen geen bomen, boomvormers en diepwortelende planten worden geplant;
  • als u de spelregels niet naleeft of als er sprake is van aanhoudende verwaarlozing of schade, verwijdert de gemeente de bloembak;
  • de bloembakken die de gemeente levert blijven eigendom van de gemeente.

De overige spelregels vindt u in de toeliching op het aanvraagformulier.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart