Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Personen vanaf 21 jaar met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een bijdrage in de volgende kosten:

1. Bijzondere en noodzakelijke kosten

Voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand wordt alleen toegekend voor zaken waarvoor u nergens anders een vergoeding kunt krijgen.

2. Kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer

 • de kosten voor sport, lidmaatschap ven een vereniging of culturele activiteiten en eventuele directe aanverwante kosten.
 • de contributie van het lidmaatschap van de bibliotheek
 • de kosten van een abonnement van een dagblad of tijdschrift

De aanvraag wordt individueel beoordeeld. U moet kunnen aantonen dat u de kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt. De bijdrage in deze kosten geldt voor het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. De bijdrage is € 150,00 per persoon. Per huishouden is de bijdrage maximaal € 300,00 per jaar.

Voorwaarden bijzondere bijstand

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
 • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt en waarvoor u niet had kunnen sparen
 • De kosten zijn noodzakelijk
 • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Bent u jonger dan 21 jaar?

Dan komt u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking. U kunt geen online aanvraag doen. Neem in plaats daarvan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bijzondere bijstand? Neem ook dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Gebruik dan een van de formulieren hieronder. Voor online aanvragen heeft u DigiD nodig.

Als bijlage stuurt u mee:

 • bewijsstukken voor de reden van de aanvraag.
 • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (alleen nodig bij een aanvraag per post)

Ontvangt u geen bijstandsuitkering?

Gebruik dan de formulieren hieronder.

Als bijlage stuurt u mee:

 • bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (loonstroken, bankafschriften van alle rekeningen, beschikkingen belastingdienst enz.)
 • bewijsstukken voor de reden van de aanvraag
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (alleen nodig bij een aanvraag per post)

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart