Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bijstandsuitkering, vakantie aanvragen

Als u een bijstandsuitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar naar het buitenland voor vakantie of om een andere reden. U vraagt dit altijd aan bij de gemeente.

Vakantie of verblijf in het buitenland

  • U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) naar het buitenland voor vakantie of om andere redenen.
  • U moet uw verblijf in het buitenland uiterlijk 4 weken van tevoren aanvragen.
  • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  • U moet een vertrek naar het buitenland altijd aanvragen. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek.
  • Komt u niet op tijd terug, bijvoorbeeld door ziekte of om een andere reden? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering.
  • Bent u te laat terug? Dan ontvangt u over die extra periode geen uitkering of bijzondere bijstand. Dit geldt ook bij ziekte. U kunt ook te maken krijgen met een maatregel. Uw uitkering kan dan verlaagd worden. Bent u meer dan 30 dagen te lang in het buitenland geweest? Dan wordt uw uitkering beëindigd en moet u deze opnieuw aanvragen.

Vakantie in Nederland

Gaat u in Nederland op vakantie? Dan moet u dit minimaal 2 weken van tevoren bij uw consulent melden. U moet altijd vooraf toestemming krijgen.

Meer informatie?

Staat voor u niet alle informatie erbij? Neem dan contact op met uw consulent via 14 015.

Hoe vraag ik vakantie aan als ik een uitkering heb?

U vraagt toestemming aan uw consulent. Dat doet u minimaal 4 weken van te voren:

  • Online via het formulier Vakantie aanvraag voor alleenstaanden of Vakantie aanvraag met partner. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als er sprake is van een partner, dan ondertekent deze ook met DigiD. Op het e-mailadres dat u invult in de aanvraag ontvangt u een bevestiging. De status van uw aanvraag kunt u volgen in 'Mijn Loket'.
  • Schriftelijk via het 'Aanvraagformulier toestemming vakantie' (zie onder) Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Stuur de gevraagde bijlagen mee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 14 015

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart