Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Bijstandsuitkering, heronderzoek

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek van uw uitkering.

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mag de gemeente regelmatig onderzoeken of u nog recht heeft op deze uitkering en of het voor u mogelijk is om werk te vinden. De gemeente mag zelf bepalen hoe vaak een heronderzoek plaatsvindt.

Wat zijn de onderwerpen bij een heronderzoek?

Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente onder andere het volgende:

 • Krijgt u nog de juiste uitkering?
 • Is uw inkomen op de juiste manier in mindering gebracht?
 • Is uw vermogen juist vastgesteld?
 • Heeft u zich aan alle verplichtingen gehouden?
 • Heeft u nog bijzondere kosten waarvoor u recht heeft op bijzondere bijstand?
 • Zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen?

Wat is de procedure van het heronderzoek?

 • Uw gemeente vraagt u om een aantal gegevens voor het heronderzoek. U bent verplicht de gevraagde gegevens aan uw gemeente te verstrekken. Deze verplichting valt onder uw inlichtingenplicht.
 • De gemeente controleert uw gegevens. Zijn er vragen? Dan kunnen deze tijdens een gesprek aan u worden gesteld.
 • Een medewerker van de gemeente houdt een gesprek met u. Tijdens dit gesprek komen de bovenstaande onderwerpen aan de orde en kunnen er vragen aan u worden gesteld.
 • U krijgt bericht van de gemeente of er wijzigingen zijn in uw recht op bijstand. Zijn er wijzigingen? Dan ontvangt u een besluit van de gemeente waarin staat welke wijzigingen er zijn. Ook staat in dit besluit gedurende welke periode u recht heeft op bijzondere bijstand. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u bij het product 'Bezwaarschrift indienen'.'.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via tel. 14 015.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart