Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft.

Om een bijstandsuitkering aan te vragen volgt u de volgende procedure:

27 jaar of ouder

 • U registreert zich eerst als werkzoekende via www.werk.nl
 • Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering via www.iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Denk eraan om uw aanvraag te verzenden via de verzendbutton
 • Vervolgens krijgt u een klantmanager toegewezen. Deze maakt met u een afspraak
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering

Jonger dan 27

 • U registreert zich als werkzoekende via www.werk.nl
 • Daarna vult u het digitale aanvraagformulier in voor een uitkering via www.iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Let op: u kunt dit formulier slechts gedeeltelijk invullen. Na de wachttijd van 4 weken kunt u verdergaan met invullen en het formulier versturen
 • Vervolgens krijgt u een klantmanager toegewezen. Deze maakt met u een afspraak.
 • Let op: U moet eerst zelf 4 weken zoeken naar verdere scholing of een baan. De zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij het UWV werkbedrijf
 • Na deze zoekperiode neemt u opnieuw contact met ons op
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering

Zoektijd voor jongeren tot 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet u eerst vier weken actief naar werk zoeken. Hiervan moet u bewijsstukken kunnen overleggen. Ook moet u bekijken of u nog onderwijs kunt volgen of uw oude opleiding kunt afmaken. In deze periode kunt u nog geen bijstandsuitkering aanvragen.

Re-integratieverplichting

Zodra u een uitkering aanvraagt, begint ook direct de re-integratieverplichting. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij.

De beslissing

De gemeente handelt uw aanvraag zo snel mogelijk af. Meestal is dit binnen acht weken. Voor aanvragen voor een uitkering als (ex) zelfstandige gelden langere termijnen. Soms kan de afhandeling van uw aanvraag langer duren. Als u niet voldoende gegevens heeft aangeleverd of de gegevens zijn te laat ingeleverd, krijgt u een brief waarin staat hoeveel extra tijd u krijgt om de ontbrekende informatie aan te leveren. De afhandeling van de aanvraag wordt hiermee opgeschort. Dat betekent dat de aanvraag stil ligt. Als u de ontbrekende gegevens daarna niet op tijd inlevert, nemen wij de aanvraag niet verder in behandeling.

Gaat u wel bijstand ontvangen? Dan betaalt de gemeente Pijnacker-Nootdorp uw uitkering op de 10e van de maand.

Informatie over de bijstandsnorm

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Meer informatie vindt u in het schema hieronder.

Om een uitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen (spaargeld en bezittingen)
 • U bent 18 jaar of ouder maar u ontvangt nog geen AOW
 • U woont in Nederland
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent niet gedetineerd

Welke wet is van toepassing op de bijstandsuitkering?

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart