Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bezwaarschrift indienen

Tegen beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt.

Waartegen wilt u bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag kan via de belastingbalie. Bezwaar maken tegen een andere beschikking kan via de knop 'Bezwaar maken (algemeen)'. Kies via de knoppen hieronder waartegen u bezwaar wilt indienen.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening

U kunt ook per brief bezwaar maken. In dat geval stuurt u uw brief naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

In beroep gaan

Binnen 12 weken na het indienen van uw bezwaarschrift neemt het college een beslissing. Wanneer u het hier niet mee eens bent dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de folder 'Bezwaar maken'.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart