Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestemmingsplannen

Wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren staat in het bestemmingsplan. Stukken grond krijgen een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld `Bedrijf` of `Wonen`. Ook de gebouwen op de grond krijgen een bestemming.

Wat staat er in een bestemmingsplan?

U ziet in het bestemmingsplan welke bouwmogelijkheden er zijn en hoe de grond gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan kan u beperken in het gebruik van uw huis en grond, maar het geeft u ook zekerheid. In het bestemmingsplan is namelijk precies te zien wat er in uw omgeving is toegestaan. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, dus ook uw buren en de gemeente zelf.

Uit welke onderdelen bestaat een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • een toelichting;
  • een verbeelding (plankaart); en
  • de regels.

De toelichting is er voor om de bedoeling van het plan te verduidelijken. Op de verbeelding (plankaart) wordt de precieze bestemming aangegeven. In de regels staan de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. Een bestemmingsplan heeft twee functies:

  • een functie om de ruimte te beheren; en
  • een functie om een gebied te ontwikkelen.

Hebt u schade als gevolg van een bestemmingsplan?

Kijk dan in het product Planschade.

Wat is een uitwerkingsplan en wat is een wijzigingsplan?

Soms is in bestemmingsplannen voor bepaalde locaties opgenomen wat nog precies moet worden bestemd en wat er mag. In zo’n geval moet nog een ‘uitwerkingsplan’ opgesteld worden. Ook kan in het bestemmingsplan opgenomen zijn dat voor een bepaalde locatie de bestemming gewijzigd kan worden. Dan moet de gemeente een ‘wijzigingsplan’ opstellen. In het bestemmingsplan staat wel waaraan die uitwerking of wijziging moet voldoen. De gemeente mag niet meer regelen dan volgens de regels van het bestemmingsplan kan.

Besluit de gemeente tot het maken van een uitwerkingsplan of wijzigingsplan?

Dan wordt dat plan ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden erop reageren. Als het plan definitief wordt vastgesteld, bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Let op! In de meeste gevallen controleert de Raad van State alleen maar of de gemeente zich bij de uitwerking of wijziging aan de regels van het bestemmingsplan heeft gehouden. Heeft u dus bezwaren tegen het opnemen van een mogelijkheid tot uitwerking of wijziging, maak dan bezwaar bij het bestemmingsplan zelf.

Wat is het verschil tussen een al geldend bestemmingsplan en een bestemmingsplan dat nog in voorbereiding is?

Er zijn bestemmingsplannen die al gelden en bestemmingsplannen die nog niet gelden. De bestemmingsplannen die nog niet gelden zijn nog in procedure. Regelt het nieuwe bestemmingsplan hetzelfde als in het geldende bestemmingsplan staat? Dan is er meestal niets aan de hand. Iedere tien jaar moet de gemeente het geldende bestemmingsplan herzien. Regelt het nieuwe bestemmingsplan wel wezenlijk iets anders dan in het nog geldende bestemmingsplan staat? Dan kan dat betekenen dat u toch te maken krijgt met het nieuwe bestemmingsplan terwijl de procedure nog niet helemaal doorlopen is. Denkt u dat dit in uw situatie het geval is? Vraag dan bij de gemeente na wat dat voor u betekent.

Welke procedure doorloopt een bestemmingsplan?

Wilt u weten welke procedure een bestemmingsplan doorloopt? Kijk dan op de pagina bestemmingsplan-procedure.

Waar kan ik een bestemmingsplan inzien?

Alle bestemmingsplannen staan op deze pagina van de gemeente onder 'Ruimtelijke plannen'. Zowel de geldende plannen als de plannen die nog in procedure zijn.
Het inzien van alle ruimtelijke plannen is gratis. Wilt u een papieren exemplaar van een bestemmingsplan? Dan kost dat wel geld. Vanwege de grootte van de de plankaart(en) kunnen de kosten in sommige gevallen oplopen tot boven de €100,--. Zelf een print maken van de voor u relevante delen is uiteraard goedkoper.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart