Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Belastingen, bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de WOZ-beschikking?

Door contact te zoeken met de gemeente krijgt u meer informatie en kunt u eventuele problemen bespreken. Soms biedt dit een oplossing zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Komt u er in goed overleg niet uit en wilt u formeel bezwaar maken? Doe dit dan binnen zes weken na de dagtekening op de aanslag.

Ik ben het niet eens met de WOZ-beschikking

Als u vragen heeft over de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning, dan kunt u op doordeweekse dagen telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 015. U mag natuurlijk ook uw vraag per e-mail stellen aan onze WOZ-taxateurs. Dan nemen zij contact met u op. Dit kan via woz@pijnacker-nootdorp.nl.

Ik ben het niet eens met een aanslag

Als u vragen heeft over de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting of toeristenbelasting, dan kunt u op doordeweekse dagen telefonisch contact opnemen via 14015 of u stuurt een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Ik wil bezwaar maken

Burgers loggen in met DigiD en bedrijven met eHerkenning.

Let op: Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking, dan maakt u vanzelf ook bezwaar tegen de OZB-aanslag die de WOZ-waarde als grondslag heeft. U hoeft dus tegen de OZB-aanslag niet afzonderlijk bezwaar te maken.

Bezwaar maken per brief

Kunt u niet online bezwaar maken? Stuur dan een brief naar:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • tegen welke aanslag u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening
  • Maakt u namens iemand anders bezwaar? Vermeld dan ook namens wie u dit doet en stuur een ondertekende machtiging mee waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om bezwaar te maken.

Hoe kan ik mijn bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde onderbouwen?

De gemeente toont op haar website informatie over de WOZ. Via de belastingbalie kunt u het WOZ-taxatieverslag raadplegen. Dit kan ook op MijnOverheid.nl. Ga dan, nadat u bent ingelogd met uw DigiD, naar Persoonlijke gegevens en klik op WOZ. Bedrijven kunnen niet terecht op MijnOverheid.nl. Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van andere woningen raadplegen.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart