Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Belastingen, bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Ik ben het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslag

Als u denkt dat de vastgestelde WOZ-waarde of het bedrag op uw aanslagbiljet onjuist is, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Door contact te zoeken met de gemeente krijgt u meer informatie en kunt u eventuele problemen bespreken. Dit kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Komt u er in goed overleg niet uit en wilt u formeel bezwaar maken? Doe dit dan binnen zes weken na de dagtekening op uw aanslagbiljet en volg de onderstaande procedure.

Online bezwaar maken

Burgers loggen in met DigiD en bedrijven met eHerkenning.

Let op: Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking, dan geldt het bezwaar ook ten aanzien van de OZB-aanslag die deze WOZ-waarde als grondslag heeft. U hoeft dus tegen de OZB-aanslag niet afzonderlijk een bezwaarschrift in te dienen.

Bezwaar maken per brief

Kunt u niet online bezwaar maken? Stuur dan een brief naar:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • tegen welke aanslag u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening
  • Maakt u namens iemand anders bezwaar? Vermeld dan ook namens wie u dit doet en stuur een ondertekende machtiging mee waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om bezwaar te maken.

Hoe kan ik mijn bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde onderbouwen?

De gemeente toont op haar website informatie over de WOZ. Via de belastingbalie kunt u het WOZ-taxatieverslag raadplegen Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van andere woningen raadplegen.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart