Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Asbest verwijderen

Heeft u plannen voor het verwijderen van asbest? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Een melding voor het verwijderen van asbest is gratis. In veel gevallen is het niet toegestaan om zelf asbest te verwijderen.

Sloopmelding tijdig indienen

Voor het verwijderen van asbest heeft u altijd een goedgekeurde sloopmelding van de gemeente nodig. De melding doet u via het Omgevingsloket. Wacht met de werkzaamheden totdat uw sloopmelding geaccepteerd is.

Na acceptatie van de sloopmelding krijgt u te horen wanneer u met de werkzaamheden mag beginnen. Soms mag dat vrij snel, bijvoorbeeld bij reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden. In andere gevallen is een termijn van 4 weken van toepassing.

In de geaccepteerde sloopmelding staat hoe u het asbest moet afvoeren. Het verwijderen of afvoeren van asbest zonder sloopmelding is strafbaar.

U mag zelf asbest verwijderen als:

 • u het materiaal zonder beschadiging weg kan halen (b.v. geschroefde asbesthoudende platen, losliggende vloertegels en vloerbedekking);
 • het materiaal niet beschadigd, versleten of verweerd is;
 • er alleen 'hechtgebonden asbest'* aanwezig is;
 • er maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit of bij een woning verwijderd wordt;
 • u een goedgekeurde sloopmelding heeft van de gemeente.

*Hechtgebonden asbest is asbest waar de asbestvezels in het materiaal vast zitten. De vezels kunnen vrijkomen als het product verwerkt of bewerkt wordt, o.a. in asbest golfplaten en panelen. Niet hechtgebonden asbest is verwerkt in o.a. brandwerend isolatiemateriaal, asbestkoort, asbestdoek, pakkingen, en de onderlaag van vloerzeil.

U mag zelf geen asbest verwijderen als:

 • het in het kader van een bedrijf, praktijk of een beroep is;
 • u het asbest bedrijfs- of beroepsmatig weghaalt en niet gecertificeerd bent voor het verwijderen van asbest;
 • het asbesthoudend materiaal beschadigd, versleten of verweerd is;
 • het asbesthoudend materiaal beschadigd wordt bij het weghalen (b.v. gelijmde vloerplaten, asbestdakleien of niet hechtgebonden asbest betreft);
 • u geen goedgekeurde sloopmelding van de gemeente heeft.

Gecertificeerde bedrjiven

Als u het asbest niet zelf mag verwijderen dan moet u dit laten doen door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Ook in dit geval moet u of de asbestsaneerder een sloopmelding doen. Bij de sloopmelding moet altijd een asbestsaneringsrapport worden overlegd.

De gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op de site van Stichting Certificatie Asbest.

Asbest verpakken

Het asbestmateriaal moet u verpakken in stevig doorzichtig plastic. Dit plastic kunt u ophalen bij de milieustraat van Avalex op vertoon van de geaccepteerde sloopmelding. Plak alle naden en kieren zorgvuldig af met plakband. Op de verpakking moet u duidelijk aangeven dat het asbesthoudend materiaal bevat.

Asbest vervoeren

Nadat u het asbesthoudend materiaal thuis goed heeft ingepakt kunt u het wegbrengen naar de milieustraat van Avalex. U mag het materiaal niet los in aanhangers of op auto's vervoeren. Bij de milieustraat en het vervoeren van het asbest moet u de geaccepteerde sloopmelding kunnen overleggen.

Als u zelf het asbest niet vervoert kunt via www.ascert.nl een bedrijf zoeken dat gecertificeerd is om gevaarlijk afval te vervoeren.

Vanaf 01-01-2024 zijn asbestdaken verboden

Asbestdaken moeten voor 2024 verwijderd zijn. Oude asbestdaken kunnen door de jaren heen aangetast zijn. Daardoor kunnen er als asbestvezels vrijkomen. De rijksoverheid heeft een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.

Veel gestelde vragen

Bekijk ook:

 • Meer informatie over het asbest beleid van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl
 • Meer informatie over de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdanken op www.rvo.nl

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart