Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Dit wordt bekostigd via de afvalstoffenheffing.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Alle particuliere huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De heffing geldt per perceel. In sommige gevallen ontvangen niet de bewoners een aanslag, maar de eigenaar van het perceel. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de verhuur van kamers in studentenhuizen.

Verhuizing

  • Bent u in de loop van het jaar verhuisd naar een andere gemeente? Dan wordt het bedrag op de aanslag verminderd. Dit is ook het geval als degene op wiens naam de aanslag is verzonden overlijdt.
  • Bent u in de loop van het jaar verhuisd naar een ander perceel binnen de gemeente? En blijft het aantal personen gelijk? Dan verhuist de aanslag als het ware met u mee. Het tarief blijft immers hetzelfde.

Wijziging aantal bewoners

Voor de beoordeling van het aantal bewoners geldt als peildatum 1 januari of de datum waarop u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen. Dit betekent dat:

  • de aanslag niet wordt verminderd als het aantal bewoners in de loop van het jaar wijzigt door verhuizing of overlijden;
  • u geen extra aanslag ontvangt als het aantal bewoners in de loop van het jaar omhoog gaat door bijvoorbeeld geboorte of inwoning.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag?

Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 of per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Komt u er in goed overleg niet uit? Dan kunt u bezwaar maken.

Tarieven

Het aantal personen dat op een perceel woont, bepaalt welk tarief van toepassing is.

Tarieven 2019
één persoon € 232,20
twee personen € 303,96
drie of meer personen € 315,24
Tarieven 2018
één persoon € 227,64
twee personen € 299,40
drie of meer personen € 310,44
Tarieven 2017
één persoon € 223,20
twee personen € 293,64
drie of meer personen € 304,44

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart