Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanmelden werkzaamheden of afsluitingen openbare weg

Als u een weg of een deel daarvan wilt afsluiten moet u de gemeente hierover informeren. Hieronder leest u hoe u dat doet. Wij maken daarbij onderscheid tussen het melden van werk in uitvoering en evenementen.

Werk in uitvoering

Voor werkzaamheden op of aan gemeentelijke wegen informeert de projectleider/uitvoerder de gemeente. De melding moet uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan via het e-mailadres bereikbaarheid@pijnacker-nootdorp.nl. Stuur hiervoor de volgende informatie mee:

  • Het ingevulde formulier 'Melding bereikbaarheid werk in uitvoering' (zie PDF hieronder)
  • Een verkeersplan dat voldoet aan de richtlijnen van de publicatie ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering 96B’ van het C.R.O.W. of een beschrijving van de toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer het geen volledige afsluitingen betreft.

Omleiding over provinciale wegen

Hebben de werkzaamheden op gemeentelijke wegen tot gevolg dat er omleidingen gaan over de provinciale weg (N470)? Dan gelden de regels die de Provincie Zuid-Holland hanteert. Hiervoor verwijzen wij naar de website www.zuid-holland.nl/tvm.

Evenement

De gegevens voor het organiseren van een evenement dient u in bij de afdeling APV. De afdeling APV vraagt vervolgens advies bij het team Bereikbaarheid of het gevraagde mogelijk is gezien andere afsluitingen of omleidingen op dat moment. Het team bereikbaarheid informeert ook over de verkeerskundige voorwaarden en eisen bij het te organiseren evenement.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het melden van wegwerkzaamheden en evenementen, wijzigingen in de planning, bouwverkeer enzovoort vindt u in het ‘Protocol bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden en evenementen’ hieronder.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart