Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanlegvergunning aanvragen

De aanlegvergunning is ondergebracht in de omgevingsvergunning. Dit is één vergunning waarin 26 vergunningenstelsels op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu zijn samengevoegd.

U doet één aanvraag, die betrekking kan hebben op meerdere activiteiten. De gemeente behandelt deze in één procedure. Dit maakt de vergunningsaanvraag voor u eenvoudiger en sneller.

Activiteit 'Uitvoeren werk of werkzaamheden'

Voor het aanleggen doet u bij het 'Omgevingsloket Online' een aanvraag voor de activiteit 'uitvoeren werk of werkzaamheden'.

Of u een vergunning nodig heeft voor de activiteit 'uitvoeren werk of werkzaamheden' is bepaald in het bestemmingsplan. U moet hierbij denken aan:

  • het ophogen of afgraven van grond
  • het aanbrengen of verwijderen van beplanting
  • andere werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor de bodemstructuur of de ter plaatse aanwezige waarden

In het bestemmingsplan is ook bepaald wanneer u de omgevingsvergunning voor de activiteit 'uitvoeren werk of werkzaamheden' krijgt. Meestal krijgt u de vergunning alleen als de waarden die beschermd worden niet te veel worden aangetast.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart