Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Alle vragen en antwoorden

Ja, het is mogelijk om een bestaand horecabedrijf over te nemen. Maar u kunt een vergunning niet overnemen. Deze moet u dus opnieuw aanvragen. Hiervoor geldt dan ook weer de behandeltermijn van 3 maanden.

In de meeste gevallen hoeft u alleen een melding te doen. Kijk voor de criteria bij het product Evenementen organiseren onder het tabje Voorwaarden. Voldoet uw feest niet aan deze criteria? Dan heeft u een vergunning nodig. Zowel de melding als de vergunning vraagt u aan via een aanvraagformulier. Kijk hiervoor bij Evenementen organiseren onder het tabje Werkwijze voor de formulieren.

U kunt een rolstoel aanvragen als u door uw beperkingen niet meer (goed) kunt lopen. De aanvraag doet u via de Wmo of via uw zorgverzekeraar.

Aanvragen via de Wmo

U vraagt een rolstoel aan via de Wmo als u de rolstoel voor een hele lange tijd nodig heeft. Als u bijvoorbeeld niet meer beter wordt. Hoe doet u de aanvraag via de Wmo? Kijkt u hier onder het tabblad Werkwijze (aanvragen) voor het aanvraagformulier.

Aanvragen via uw zorgverzekeraar

Als u kortdurend bent aangewezen op een rolstoel, dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

U moet hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Kijkt u hier voor meer informatie.

Wij adviseren u om contact op te nemen met een advocaat. Deze kunt u vinden via internet.

Soms kunt u via de advocaat een vergoeding krijgen van de Raad van de Rechtbijstand. De vergoeding is inkomensafhankelijk. Er geldt wel een eigen bijdrage.

U heeft hier geen vergunning voor nodig. U moet zich wel aan een aantal belangrijke regels houden:

  • De ballonnen mogen geen metalen bevatten.
  • De ballonnen mogen niet aan elkaar vastgebonden zijn.
  • Hangt u iets op aan de ballonnen? Bijvoorbeeld een briefje? Let er dan op dat dit niet meer dan 30 gram weegt.
  • Laat u minder dan 1000 ballonnen op? Dan moet u dit een paar dagen van te voren melden bij de luchtverkeersleiding. U kunt hiervoor bellen naar 020-406 22 01.
  • Laat u meer dan 1000 ballonnen op? Dan moet u echt toestemming vragen aan de luchtverkeersdienst. Dit doet u minimaal 5 dagen van tevoren. U kunt bellen naar 020-406 22 01 of mailen naar ohd@lvnl.nl. Let goed op dat u schriftelijk bevestiging krijgt. De luchtverkeersleiding zal u ook vragen kort voor het oplaten van de ballonnen contact op te nemen.

Ja dat kan. Is deze persoon geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kan betrokkene als zodanig worden benoemd voor alleen dit specifieke huwelijk. In het product 'Trouwambtenaar voor 1 dag' leest u hoe u dit kunt regelen. Let op: hiervoor gelden extra kosten.


Informatie hierover vindt u in het product Accommodatieverhuur, zaalverhuur.

Voor het reserveren van een zaal kunt u bellen met de gemeente via 14 015.

Het wijzigen van een rekeningnummer kan via het product Automatische Incasso. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

De beheerder van het gebouw is hiervoor verantwoordelijk. Doe eens navraag bij uw V.V.E of woningbouwvereniging.

'Rondom Wonen' weet hiervan en zij zullen de centrale ventilatie uitzetten.

De Provincie Zuid-Holland heeft een risicokaart gemaakt. Dit is een overzicht van de risico’s in de provincie. Met deze kaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico’s die voor u van belang zijn. De risicokaart is te bekijken op www.risicokaart.nl.

Op de risicokaart staan risicobronnen, zoals een LPG station. Hier kunt u meer vinden over risico’s van een bedrijf.

Op de website van de Rijksoverheid staat een actuele lijst van landen waar de identiteitskaart geldig is.

Nee. De chip wordt gebruikt voor de identificatie van de minicontainer. De chip is aan een adres gekoppeld en niet aan een naam. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. De gemeente houdt zich uiteraard aan de wetgeving rondom privacy.

De uitkering vanuit de Participatiewet is een netto bedrag. De bedragen die genoemd worden in de normenlijst zijn dus ook netto.

In sommige gevallen is het mogelijk om voor de eigen bijdrage een vergoeding te krijgen. Dit loopt dan via de Bijzondere Bijstand. Kijkt u hier voor meer informatie over de bijzondere bijstand.

Nee, daar kunt u helaas niet zomaar van uit gaan. Het advies is: ga direct naar binnen. Ga dus zo snel mogelijk een gebouw in. Dat kan een woonhuis, maar ook een winkel of bedrijf zijn. Bent u onderweg met het openbaar vervoer, auto of fiets? Parkeer dan op een veilige plek en verlaat het vervoersmiddel om zo snel mogelijk ergens naar binnen te gaan.

Er is geen mogelijkheid om te adverteren op de gemeentelijke website. Wij plaatsen op onze website alleen links naar non profit organisaties en instellingen in onze gemeente.

Nee, u kunt uw rijbewijs na 5 werkdagen ophalen. U moet hiervoor ook een afspraak maken. Heeft u het eerder nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure.

Ja, dat is mogelijk. U kunt de waarde op de WOZ-beschikking gebruiken voor verschillende zaken. Bij het sluiten van een tweede hypotheek nemen veel banken genoegen met de WOZ-beschikking (een nieuwe taxatie is dan niet nodig). Ook bij (opstal)verzekeringen kan de WOZ-beschikking het uitgangspunt zijn.

De ontheffing wordt verleend aan het gebruik van de locatie en niet aan een bepaalde organisatie/instelling. Als een andere groep zich in de toekomst aanmeldt, die past binnen de ontheffing, dan is dit toegestaan. Past deze groep niet binnen de ontheffing? Maar is er wel draagvlak voor de nieuwe groep? Dan moet de gehele procedure opnieuw worden gestart.

Uw eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden account. De persoon die het middel aanvraagt wordt als contactpersoon gezien van de organisatie. Het is wel mogelijk om meerdere contactpersonen per organisatie te hebben. Deze vragen dan wel een eigen eHerkenningsmiddel aan. Dit is noodzakelijk wegens privacy technische redenen.

Nee, dat kan niet. Omdat wij uw identiteit moeten vaststellen moet u het rijbewijs zelf aanvragen en ophalen.

Ja, dat kan als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Geef ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee, zodat wij de handtekening kunnen controleren.