Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Alle vragen en antwoorden

U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland. Tijdens deze 4 weken wordt de uitkering doorbetaald.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze vindt u in het product Bijstandsuitkering, vakantie aanvraag.

Als u een brief ontvangt van de gemeente waaruit blijkt dat u in onderzoek staat, dan moet u langskomen bij één van de publieksbalies met een bewijs dat u daadwerkelijk in de woning woonachtig bent. Dit zou bijvoorbeeld een salarisstrook, een bankafschrift of een energieafschrift kunnen zijn.

Op de website www.brandweer.nl/haaglanden kunt u een klachtenformulier vinden en invullen. U kunt hier ook meer algemene informatie vinden.

Heeft de politie de bon uitgeschreven? Dan staat dit linksboven op uw bon. U moet dan met uw klacht/vraag bij de politie zijn. Kijkt u dan op deze pagina van de politie voor meer informatie.

Begint het verbalisantnummer met 75-? Dan is de bekeuring uitgeschreven door P1. U kunt in dat geval bellen met 079-3435059.

Neemt u contact op met de gemeente via 14 015. Wij verbinden u door met de juiste persoon.

Als u een bestaande woning heeft gekocht en voor die woning nog geen WOZ-beschikking heeft, kunt u om zo'n beschikking vragen bij de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 14 015.

U kunt dit melden bij de brandweer of politie. Wij waarderen uw melding heel erg. Rond Oud en Nieuw kan uw melding voorkomen dat er schadelijke branden worden gesticht. U kunt overigens ook melding maken van ander brandbaar materiaal aan de weg zoals banden, pallets, snoeiafval, verpakkingsafval. Wij nemen elke melding serieus.

Heeft u de krukken voor een hele lange tijd nodig? Misschien wel de rest van uw leven? Dan vraagt u de krukken aan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U belt dan met de gemeente via 14 015.

Heeft u de krukken kort nodig? Dan loopt het via de AWBZ. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt de krukken afhalen bij de thuiszorgwinkels.

Hebt u een ontvangstbevestiging ontvangen van de gemeente? Zo niet, dan moet u zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag kwijtschelding indienen.

Als u wel een ontvangstbevestiging hebt ontvangen dan kunt u het beste even afwachten. De behandeling kan lang duren aangezien er honderden verzoeken gedaan worden.

Nee, u krijgt de onroerende zaakbelasting niet terug van de gemeente. Bepalend is wie er op de peildatum, 1 januari, eigenaar is. Deze persoon moet de aanslag aan de gemeente voldoen. De onroerende zaakbelasting wordt meestal naar rato verrekend via de notaris met de koper. U kunt dit zien op de afrekennota van de notaris.

U moet uw rijbewijs laten uitbreiden met de categorie A. U maakt hiervoor eerst een afspraak.

Neemt u in dit geval contact op met de afdeling burgerlijke stand via 14 015.

Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven, moet u zelf de waarde van de woning (laten) schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde die de woning op de waardepeildatum zou hebben gehad.

Deze waarde kunt u vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. U kunt dus niet de waarde overnemen van een WOZ-beschikking die alleen betrekking heeft op de grond of een gedeeltelijk afgebouwde woning. Als u later wel een WOZ-beschikking krijgt voor de woning en hieruit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag heeft ingeschat, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Het is milieuvriendelijker om het hout naar de gemeentewerf te brengen. U kunt uw hout ook kwijt bij de zeecontainers op de vreugdevuurlocaties. Dit kan van 29 december tot 30 december tussen 09:00-17:00 uur. Wanneer de zeecontainers vol zijn, mag u geen hout buiten de zeecontainers plaatsen. Als u zich hier niet aan houdt, riskeert u een proces-verbaal.

Wij verwijzen u hiervoor door naar het kernteam van de gemeente. In het kernteam werken mensen die hiervoor zijn opgeleid. Zij kunnen uw vraag deskundig beoordelen en u waar nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of organisatie. U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 015. Of u kunt gebruik maken van het inloopspreekuur van het kernteam bij u in de buurt.

Inloopspreekuren kernteams
Locatie Dag Tijd
Pijnacker, Floralaan 102 maandag 09.00 - 10.00 uur
Nootdorp, Dorpsstraat 75 dinsdag 09.00 - 10.00 uur
Pijnacker, Pr. Hendrikstraat 28 woensdag 15.00 - 16.00 uur
Delfgauw, Laan der Zeven Linden 175 (De Kiezel) donderdag 10.00 - 11.00 uur

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente, waarin de waarde van een onroerende zaak is aangegeven. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden, inclusief de grond. De wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde.

Als u automatisch in aanmerking komt voor kwijtschelding dit jaar, dan heeft u hierover een brief van de gemeente ontvangen. Als u die brief niet heeft dan moet u zelf een verzoek tot kwijtschelding opsturen.

Nee, dat is niet de bedoeling. In dit geval moet u naar www.brandweer.nl/haaglanden. Op de website vult u het klachtenformulier in.

Ja, dat kan kloppen. Het is de bedoeling dat de sirenes buiten gehoord worden om mensen van buiten naar binnen te sturen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.brandweer.nl/haaglanden

U kunt in sommige gevallen een vergoeding krijgen van de Raad voor de Rechtsbijstand. U moet dit rechtstreeks regelen met uw advocaat.

In dit geval kunt u kwijtschelding aanvragen. Let op: U doet hiervoor een aanvraag en de gemeente beoordeelt of u ook echt recht heeft op kwijtschelding.

Kijk in het product kwijtschelding voor meer informatie.

Ja, u zult het hele bedrag moeten betalen en u komt niet in aanmerking voor teruggaaf. 

De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting. De situatie op een bepaald tijdstip is bepalend voor de belasting voor het gehele jaar. In dit geval gaat het om 1 januari van het belastingjaar. Wijzigingen na 1 januari hebben geen invloed op de belastingplicht voor dat jaar.

Als u gebruik maakt van een pompinstallatie dan moet deze een watermeter of een bedrijfsuren-teller hebben. Zo kan de hoeveelheid opgepompt water worden berekend.

Neemt u contact op met de afdeling burgerzaken. Zij starten in dit geval een adresonderzoek. Er wordt u gevraagd zoveel mogelijk informatie te verstrekken van de oude bewoners (bijvoorbeeld telefoonnummers, werkgever, nieuw adres, makelaar).

Dit is een taxi voor de prijs die tussen het openbaar vervoer en de taxi ligt. RegioTaxi Haaglanden is voor iedereen beschikbaar. Maar het is speciaal ingericht voor mensen die minder mobiel zijn. De Regiotaxi haalt u voor de deur op en brengt u tot de deur van waar u moet zijn. U kunt maximaal 5 zones reizen met de regiotaxi.