Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Alle vragen en antwoorden

Tot en met 10 dagen vakantie onder schooltijd beslist de schooldirecteur. Voor meer dan 10 dagen moet u een schriftelijke aanvraag bij de leerplichtambtenaar van de gemeente doen.

Voor ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. Vanaf 2015 kunt u voor zorg terecht bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om geneeskundige zorg. Of een hoog risico daarop. De gemeente wil de ondersteuning zo goed mogelijk organiseren. Hiervoor maakt ze afspraken met zorgverzekeraars.

In het deel dat Stichting Philadelphia gaat gebruiken (13 woningen), zijn het mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben ook een officiële indicatie om in aanmerking te komen voor begeleiding, ondersteuning bij persoonlijke verzorging en hulp in de huishouding. Dit is te vergelijken met huidige cliënten van 'Villa Casper'. De overige 12 woningen zijn bestemd voor reguliere verhuur.

Wanneer u als inwoner in contact wilt komen met de afdeling belastingen, belt u naar het algemene nummer van de gemeente 14 015. Deze medewerkers kunnen veel vragen over belastingen beantwoorden. Komen zij er niet uit? Dan beschikken de medewerkers over een lijst om u met de juiste persoon door te verbinden.

Als iemand op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak dan krijgt die een aanslag eigenarenbelasting.

Als iemand op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van een onroerende zaak die niet (hoofdzakelijk) een woning is dan krijgt de gebruiker een gebruikersaanslag.

Mensen zonder Nederlands paspoort, in de leeftijd van 16 tot 65 jaar, die voor 1 januari 2007 al in Nederland woonden en nog niet goed genoeg Nederlands spreken. Of mensen die minder dan acht jaar in Nederland hebben gewoond toen ze nog leerplichtig waren.

Maar ook de volgende mensen zijn verplicht om in te burgeren. Mensen zonder Nederlands paspoort, in de leeftijd van 16 tot 65 jaar, die na 1 januari 2007 vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Ook geestelijke dienaren: mensen met een beroep dat met een godsdienst of kerk te maken heeft (Imans, Pandits, Priesters, pastoraal werkers, godsdienstleraar, etc.)

U bent niet verplicht in te burgeren als u:

  • jonger bent dan 16 jaar;
  • 65 jaar of ouder bent;
  • 8 jaar lang in Nederland woonde toen u nog leerplichtig was (tussen de 5 en 17 jaar oud moeten kinderen naar school);
  • een diploma, certificaat of een ander bewijs hebt die op de lijst van vrijstellingen staat;
  • uit een land komt van de Europese Unie of uit Zwitserland;
  • of als u komt uit een land dat meedoet met de Europese Economische Ruimte.

Ja, een klein vuurkorfje mag je op eigen terrein aansteken. Het vuurtje moet wel klein blijven en met schoon hout worden gemaakt. Overlast en gevaar moet voorkomen worden. Als er geen tuin is kan in uitzonderlijke gevallen het vuurkorfje op de stoep geplaatst worden. Dit mag niet leiden tot verkeershinder of gevaar. Wanneer de politie of brandweer aanwijzingen geeft moeten deze opgevolgd worden. Wordt dit niet gedaan dan riskeert u een proces-verbaal.

Voor deze instellingen gelden iets andere regels dan voor de "normale" horecabedrijven. U moet dezelfde gegevens inleveren als een "normaal" horecabedrijf. Maar daarnaast moet u ook een kopie van de statuten en van het bestuursreglement inleveren. Dit is het geval als het gaat om een vereniging of een stichting.

Dan moet u AWBZ-zorg aanvragen via het CIZ. Kijk voor meer informatie op deze webpagina van CIZ.

Wilt u contact opnemen met het CIZ?

Dan doet u dit via 0900-1404. Belt u vanuit het buitenland? Dan belt u naar 0031-88-7891099. Het CIZ is te bereiken op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

U kunt eventueel ook contact opnemen met de stichting Pieter van Foreest, de zorgverlener in onze gemeente.

Kijk dan op de website www.energiesubsidiewijzer.nl of www.woonwijzerwinkel.nl. Hier vindt u allerlei informatie over energie besparen en maatregelen die u kunt nemen. Daarnaast vindt u meer informatie over subsidie voor woningisolatie.

Ga dan naar www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. Hier kunt u met uw postcode opzoeken wie uw wijkagent is. U kunt dan ook meteen de juiste contactgegevens vinden.

Nee, u geeft eerst toestemming aan de gemeente. Deze krijgt dan inzicht in uw gegevens. Alleen uw zorgverlener en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) krijgen hier toegang tot. Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Alleen de Sociale Verzekeringsbank krijgt hier inzicht in.

Nee. Een nooddocument bevat geen chip.

Ja er zijn verschillen tussen gemeenten. Alle gemeenten willen binnen hun mogelijkheden, de zorg voor hun inwoners zo goed mogelijk te organiseren. Hierdoor zullen er tussen gemeenten verschillen ontstaan, omdat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Juist de mogelijkheid om andere keuzes te maken is de basis van de nieuwe wet. De ene gemeente is immers de andere niet.