Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Alle vragen en antwoorden

De begeleiding hangt af van de zorgvraag en het aantal cliënten dat straks in Oranjehof gaat wonen. Er komt begeleiding maar die is voorlopig niet 24 uur aanwezig. Zij zijn op afroep beschikbaar vanuit Villa Casper.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u eventueel uw naamgebruik wijzigen. Als u een andere nationaliteit heeft moet u zich houden aan het namenrecht van het land van herkomst.

Ja, als de verhuizing is verwerkt dan krijgt u hier schriftelijk een bevestiging van.

De gemeente ontvangt uw gegevens van de Rijksoverheid. Dit gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren.

U hoeft geen toestemming te geven. U hoort wanneer de gemeente uw gegevens heeft. Vanaf dan kan de gemeente contact met u opnemen.

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van voetverzorging als u een ziekte of handicap heeft. De voetverzorging moet dan wel voorgeschreven zijn door een huisarts. U krijgt maximaal € 100 per jaar vergoed.

U kunt recht hebben op Bijzondere Bijstand voor de eigen bijdrage die u moet betalen voor hulpmiddelen en prothesen, zoals gehoorapparaten, pruiken en borstprothesen. U krijgt maximaal € 100 per jaar vergoed.

Nee, we proberen het verkeer zoveel mogelijk op de ontsluitingswegen te bundelen, die zijn daartoe het meest geschikt. Hierdoor worden de woonstraten gespaard en dat is beter voor het woon- en leefklimaat daar.
De omvang van een 30 km/u gebied is ook belangrijk: hoe kleiner het gebied, hoe groter de kans dat de weggebruiker zich aan de snelheid houdt.

U kunt een verhuizing doorgeven voor uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw (pleeg)kind. Vereist is dat u op hetzelfde adres gaat wonen en dat u ook van hetzelfde adres komt. In dit geval mag een meerderjarig kind dit ook doorgeven voor zijn/haar ouders. Let op: dit geldt niet voor broers of zussen.

Nee, de container moet altijd geplaatst worden in overleg met de gemeente. De hulpdiensten moeten een vrije doorgang hebben. Daarnaast moet de ondergrond het gewicht aan kunnen. Een container moet ook minimaal 5 meter van muren worden geplaatst. Alle toegangen tot woningen en parkeerplaatsen moeten vrij blijven. Kijk onder voorwerpen plaatsen op of aan de weg voor meer informatie.

Venten is huis-aan-huis verkopen van producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan aardappelverkoop, beveiligingsbedrijven en glazenwassers.

Voor het venten heeft u in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen vergunning nodig. Er zijn wel een aantal regels aan verbonden. Zo mag u niet langer dan 15 minuten op dezelfde plaats stil staan zonder dat u een klant aan het helpen bent. Er mag alleen gevent worden op maandag tot en met zaterdag van 09.00-21.00 uur. Er mag niet gevent worden op feestdagen.

Daarnaast is het niet toegestaan huis-aan-huis spullen te verkopen voor een goed doel zoals kaarten voor de Noordpool of stroopwafels voor een lokale vereniging. Dan gaat het om collecteren. Hiervoor is een collectevergunning noodzakelijk.

Ja, u mag gebruik maken van de openbare weg, dus ook van een parkeerplaats. Er wordt uiteraard wel gekeken naar de beste locatie. Is er bijvoorbeeld een hoge parkeerdruk op een bepaalde locatie? Dan zal er gekeken worden of een andere locatie meer geschikt is.

Wilt u een container plaatsen? Kijk dan bij voorwerpen plaatsen op of aan de weg voor meer informatie.

Nee, dit is niet nodig. Op het moment dat u de aanvraag indient, wordt deze ook doorgestuurd naar de verschillende (hulp)diensten (zoals politie en brandweer).

De ambtenaar die de aanvraag van een reisdocument in behandeling neemt kan bij twijfel, of als het niet lukt om vier vingerafdrukken op te nemen, van u verlangen dat u een verklaring meeneemt.

Bij het inrichten van een bouwplaats worden meestal ook containers geplaatst. U moet hier een aanvraag doen voor het hele terrein. Dus voor containers, toiletten, afzettingen en dergelijke. Zo kan er bekeken worden hoe het in de situatie past en welke maatregelen nog extra nodig zijn

Als u het komende jaar (vermoedelijk) langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u zich laten uitschrijven uit Nederland.

Wanneer de alcoholhoudende drank wordt verkocht tijdens een evenement of een andere activiteit dan hoeft u geen los aanvraagformulier in te dienen. U kunt dan op het evenementenaanvraagformulier aangegeven dat er alcoholhoudende drank zal worden geschonken. U moet dan wel een kopie van het legitimatiebewijs aanleveren.

Soms wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het ligt aan de hoogte van uw inkomen of de eigen bijdrage gevraagd wordt. De gemeente gaat ervan uit dat u zelf de kosten van de eerste 6 kilometer naar school betaalt. De afstand boven de 6 kilometer zal de gemeente betalen. Is uw inkomen te laag om de eerste 6 kilometer te betalen? Dan kan de gemeente deze kosten ook betalen.

Per 1 juli 2013 is het voor alle winkels toegestaan de hele week geopend te zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur. Dus ook de zondagen. Er zijn wel enkele zon- en feestdagen waarop winkels niet geopend mogen zijn, namelijk:

  • eerste Paasdag;
  • eerste Pinksterdag;
  • eerste Kerstdag;
  • 4 mei na 19 uur;
  • 24 december na 19 uur.

Voor deze dagen is ook geen ontheffing mogelijk. Verder is voor de openingstijden van winkels ook geen ontheffing of toestemming meer nodig van de gemeente. Heeft u nog verdere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gemeente via 14 015.

Vooral bij de eigenarenbelasting komt het voor dat meer dan 1 persoon als belastingplichtige kan worden aangewezen. Bijvoorbeeld een stel dat gezamenlijk een huis bezit. Of erfgenamen die bij een nalatenschap (tijdelijk) gezamenlijk eigenaar zijn van een onroerende zaak. In zo'n geval moet de heffingsambtenaar aan de oudste persoon de aanslag opleggen.

Dit is vastgesteld in beleidsregels door het college van burgemeester en wethouders. Wel blijven de overige eigenaren aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De overige belastingplichtigen kunnen dus ook een bezwaarschrift indienen.

Op de locaties van de gemeente kunt u van maandag tot en met zaterdag trouwen tot 16.00 uur.
Op alle overige locaties in de gemeente kunt u van maandag tot en met zaterdag trouwen tot 20.00 uur.

Vingerafdrukken moeten worden opgenomen wanneer de aanvrager van een reisdocument 12 jaar of ouder is.