Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Herinrichting Koningshof - nieuwsbrief maart 2014

Banner voor de nieuwsbrief van Koningshof
Na Koningshof-Oost wordt nu in Koningshof-West de riolering vervangen en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de wijk. We informeren u over de stand van zaken, lichten onderwerpen toe en blikken vooruit.
Het is goed te zien dat we aan de slag zijn met fase 5 van Koningshof in de Rivierenlaan tussen Peizerdiep en Oosterdiep. In september vorig jaar is het plan voor dit deel van de wijk toegelicht aan bewoners tijdens een informatieavond. Het ontwerp is inmiddels vastgesteld en de aannemers zijn aan de slag.
De riolering in de wijk is destijds aangelegd aan beide zijden van de Rivierenlaan. Bij de vervanging komt hiervoor één dubbele riolering midden onder de weg terug. In fase 5 ligt bij Rivierenlaan 130 tot 146 de riolering onder de stoep. Deze wordt nu vervangen door kabels en leidingen.
In de zomer is de bodem van fase 5 onderzocht, nog voordat de aannemers aan de slag gingen. Bodemonderzoek is tegenwoordig wettelijk verplicht, omdat alleen gewerkt mag worden in schone grond. Uit het onderzoek blijkt dat de grond bij de Peizerdiep, Rivierenlaan 91 tot 99, vervuild is en moet worden gesaneerd.
De herstructurering van Koningshof-West is opgedeeld in vijf projectdelen die stuk voor stuk worden aangepakt. Doortellend vanuit Koningshof-Oost is in Koningshof-West gestart met fase 4, het projectdeel dat inmiddels gereed is. Fase 5 is nu in ontwikkeling en fase 6 wordt voorbereid.
Nu de schop in de grond is in fase 5, starten ook de voorbereidingen voor de herinrichting van fase 6. Dit is het deel van de Rivierenlaan vanaf het Oosterdiep tot aan de Grevelingen en Itterbeek. De gemeente start met het inventariseren van de situatie in de wijk en maakt daarna een schetsontwerp.
Je zou het nu niet zeggen als je kijkt naar de herinrichting in fase 5, maar Koningshof blijft ook in de toekomst een groene wijk. Veel groen moet tijdelijk wijken voor werkzaamheden, maar dit komt zeker terug. Volgend voorjaar – in het plantseizoen - wordt naar verwachting nieuw groen geplant.
Bij het opnieuw inrichten van de wijk wordt ook gekeken naar de benodigde parkeerplaatsen. Op sommige plekken zijn de parkeermogelijkheden aan de krappe kant. We maken daarom steeds een zorgvuldige keuze tussen groen en parkeren, mede op basis van parkeertellingen.
Bij de herinrichting wordt de wijk opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau. In eerdere fasen ging het om een ophoging van 20 tot 45 centimeter. We onderzoeken bij de start van elke nieuwe projectfase - en straks ook bij fase 6 - of en hoeveel dit deel opgehoogd moet worden.
De speelplek in deze fase in Koningshof, tussen Peizerdiep en de Rivierenlaan, wordt vernieuwd. Het wordt een speelplek voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. De speeltoestellen worden vernieuwd.
Op een aantal plaatsen in Koningshof zijn voetpaden opnieuw bestraat. Dit geldt voor een aantal voetpaden aan het begin van de Rivierenlaan en het voetpad tussen de Grevelingen en de Verlengde Europalaan. Deze paden waren niet meer goed begaanbaar.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact op met projectleider Radjes Lalaram via telefoonnummer 015-362 65 29 of per e-mail via r.lalaram@pijnacker-nootdorp.nl. Ook kunt u informatie vinden op www.pijnacker-nootdorp.nl/koningshof.
Laatst gewijzigd: 21-11-2014