Explosies Nootdorp: Bewonersbijeenkomst 11 januari 2023

Op woensdag 11 januari heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de 2 explosies in Nootdorp. Hieronder volgt een opsomming van de gestelde vragen. In het kader van privacy kunnen niet alle vragen gepubliceerd worden.

Dit wordt met betrokkene bewoner, Staedion en gemeente afgestemd en wat daarin mogelijk is.

De burgemeester gaf aan dat dit vanaf nu gecommuniceerd zal worden.

Steadion zal contact opnemen met het betreffende bedrijf om de keet te verplaatsen. 

Er is een onderzoek geweest waarbij in ieder geval camera’s komen op die posities waarbij het betrokken pand goed in beeld kan worden gebracht.

Hier is momenteel geen enkele reden toe.

De mogelijkheid bestaat om de camera’s 24/7 live uit te kijken. 

In het belang van het lopende onderzoek kan de politie hier helaas geen uitspraak over doen.

Een gebiedsverbod maakt echt een inbreuk op het grondrecht van een persoon om zich vrij te kunnen bewegen. Een dergelijke maatregel moet juridisch goed worden onderbouwd. Op dit moment hebben we geen informatie dat de betreffende persoon zich nog steeds in het gebied begeeft en kunnen we een besluit voor een gebiedsverbod dus juridisch niet voldoende onderbouwen.

In het belang van het lopende onderzoek kan de politie hier helaas geen uitspraak over doen.

De betrokken partijen (gemeente, politie en Steadion) kunnen samen met u kijken naar de situatie en zoeken met behulp van de juiste personen naar oplossingen. U als bewoner hoeft het zeker niet alleen op te lossen. De juiste hulp kan worden aangeboden.

De politie geeft aan dat de wijk relatief rustig is in vergelijking met andere wijken. Er is sprake van een extreem hoge sociale controle.

De camera’s richten zich vooral op de woning. Dit is het doel waarom ze worden opgehangen.

Staedion geeft aan dat het mogelijk is om extra verlichting aan te brengen. Soms wordt dat individueel per huishouden geregeld, doordat de bewoners zelf een lamp aan hun eigendom ophangen. Er kunnen echter ook lampen vanuit Steadion worden opgehangen. Dat wordt per situatie bekeken. Als er een lamp van Staedion kapot is, verzoekt Steadion dat direct te melden bij hen. 

Bepaalde maatregelen zullen zichtbaar zijn in de wijk, zoals de plaatsing van de camera’s. Er zijn echter een heleboel zaken waar wij niet over kunnen communiceren, maar dat verschilt per geval. De burgemeester zegt toe dat de bewoners worden geïnformeerd over de ontwikkelingen wanneer dat zinvol is. Zodra er informatie is, zal dat worden gecommuniceerd. In ieder geval wanneer er een aantal bestuurlijke maatregelen in beginsel aflopen, dan wel (opnieuw) verlengd worden.

Uitspraken worden gepubliceerd via de website van de rechtbanken. Maar over het algemeen wordt er in dit soort zaken niet op korte termijn uitspraak gedaan.