Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame warmte - nieuwsbrief - 9 aug 2013

Banner nieuwsbrief duurzaamheid

Duurzame warmte

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is aardwarmte en het benutten van duurzaam opgewerkte warmte in plaats van gas, een belangrijk speerpunt. Doelstelling is de glastuinbouwsector om te vormen van energieverslinder naar energieleverancier, duurzame warmtenetwerken te creƫren en versneld innovaties op het gebied van energietransitie door te voeren. De gemeente wil samen met de ondernemers hier uitvoering aan geven en ondersteunt van harte lokale initiatieven.

Paprikakwekers Kees Ammerlaan en Dick Oosthoek hebben het initiatief genomen om in het tuinbouwgebied FES Oostland naar aardwarmte te gaan boren en warmte te gaan leveren in het glastuinbouwgebied en stedelijke omgeving. Ze werken samen onder de naam Solid Energie.
In 2010 realiseerde Ammerlaan - als eerste sierteeltbedrijf in Nederland - succesvol een aardwarmteboring. Hierbij legde de onderneming als eerste in Nederland een koppeling tussen de glastuinbouw en bestaande utiliteitsbouw. Ammerlaan zal ook warmte gaan leveren aan 470 bestaande appartementen.
Tomatenbedrijf Gebroeders Duijvestijn aan de Overgauwseweg in Pijnacker heeft met succes naar aardwarmte geboord. Nu nog voor eigen gebruik in de 13,5 hectare kassen, maar de bedoeling is straks met aardwarmte ook andere glastuinbouwbedrijven in de Zuidpolder en woningen in Keijzershof en Tuindershof van warmte te gaan voorzien.
In 2009 hebben 26 tuinders in de glastuinbouwgebieden Noukoop en Balijade het Tuinderscollectief Noukoop opgericht. Dit collectief heeft met succes een opsporingsvergunning aardwarmte aangevraagd.
De rozenkweker Van den Berg Roses in het glastuinbouwgebied Pijnacker-West levert overtollige warmte aan de buren voor de teelt van komkommers en wil graag ook restwarmte leveren aan een ondernemer op bedrijventerrein Ruyven.

Een krachtig glastuinbouwcluster

Al meer dan een eeuw is de glastuinbouw de belangrijkste economische sector in de gemeente. Hieromheen is een succesvol tuinbouw-gerelateerd cluster van bedrijven ontstaan met toeleveringsbedrijven, handel, distributie, verwerking, dienstverlening en kennisinstellingen. De hele sector is de belangrijkste werkgever in Pijnacker-Nootdorp. Het areaal tuinbouw is de afgelopen jaren afgenomen door de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid, woonwijken en groen. De kritische ondergrens is bereikt. Zwakte kan kracht worden door tuinbouw, woningbouw en bedrijvigheid optimaal te laten samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiesystemen.

Laatst gewijzigd: 09-08-2013

In deze nieuwsbrief

  • Duurzame warmte
  • Lopende duurzamewarmte projecten
  • Aardwarmtenetwerk Solid Energie
  • Aardwarmtenetwerk Ammerlaan
  • Aardwarmtenetwerk Duijvestijn
  • Aardwarmteproject Noukoop - Balijade
  • Warmteproject Van den Berg Roses
  • Een krachtig glastuinbouwcluster

Energiek Pijnacker-Nootdorp

Mogelijk interessant