Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met andere gemeenten in de regio. De voorzieningen liggen in Delft. U kunt zich wel aanmelden bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Delft beslist uiteindelijk of u in aanmerking komt voor deze Wmo voorzieningen.

Aanmelden voor beschermd wonen kan door contact op te nemen met de gemeente Delft via tel. 14 015.