Natuurgebied betreden met voertuig of paard

Er zijn terreinen die wel publiekelijk toegankelijk zijn, maar waar u niet met een voertuig of paard mag komen. Zo’n verbod is ingesteld om overlast voor andere recreanten en/of mogelijke schade aan het milieu te voorkomen.

Wilt u zo’n terrein toch betreden met een voertuig of paard? Dan kunt u een verzoek indienen voor ontheffing op het verbod. Bij het beoordelen van deze ontheffingsaanvraag let de gemeente onder andere op de aard, de omvang en het doel van de gewenste activiteiten.

Uw verzoek stuurt u per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl of per post naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Ja. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat: De eigenaar of houder van een paard, pony of ander rijdier is verplicht er zorg voor te dragen dat de uitwerpselen van zijn dier onmiddellijk van de weg worden verwijderd en meegenomen. Dit geldt niet voor aangewezen ruiterpaden.