Gladheidbestrijding 2021-2022

De gladheidbestrijding op de hoofdwegen en fietspaden wordt in opdracht van de gemeente door een aannemer uitgevoerd. De gladheidcoördinatoren van de gemeente houden het weer in de gaten en geven de aannemer de opdracht om te gaan strooien.

Bij de voorbereidingen op het strooiseizoen is gekeken naar de gladheidbestrijding tijdens de vorige winterperiode.

 • Er is één strooiregime: alle wegen en fietspaden die zijn opgenomen in de strooiroutes worden in opdracht van de gemeente op hetzelfde moment preventief gestrooid volgens de natzout-methode. Op de N470 wordt de gladheid door de provincie bestreden.
 • Door het toepassen van de natzout-methode wordt de hoeveelheid strooizout beperkt. Bij de natzout-methode wordt het zout dat op de wegen wordt gestrooid ‘nat’ gemaakt waardoor het aan de weg blijft kleven. Bij deze methode is minder zout per m2 nodig in vergelijking met de ‘oude’ methode waarbij droogzout werd gebruikt. Doordat het ‘natte’ zout aan de weg blijft plakken is het ook effectiever.
 • Wanneer er door bijvoorbeeld vorst, ijzel of sneeuw gladheid wordt verwacht, bepaalt de gemeentelijke gladheidcoördinator samen met informatie van het lokale meetstation en de gladheidmeteoroloog van het weerbureau of en wanneer er moet worden gestrooid. De gladheidcoördinator geeft vervolgens de aannemer de opdracht om te starten met een strooiactie.

Naar aanleiding van de extreme omstandigheden in februari 2021 zijn de mogelijkheden om gladheid te bestrijden uitgebreid. De volgende maatregelen zijn genomen:

 • De keuze uit het aantal strooi scenario’s, de verhouding tussen zout en pekelwater, is uitgebreid. Het is nu mogelijk om bij veel sneeuw en droge omstandigheden (lage temperaturen) meer pekelwater aan het strooizout toe te voegen. Hiervoor is o.a. de software van de strooimachines aangepast.
 • Ook is een extra zware stalen sneeuwploeg aangeschaft die op een tractor ingezet kan worden op zeer specifieke locaties.
 •  
 • binnen ongeveer 500 meter van de woningen, binnen de bebouwde kom, is een gestrooide weg of fietspad.
 • binnen 3 uur na alarmering moet een strooiactie klaar zijn.
 • afzetpalen in fietspaden en hekken in de strooiroutes kunnen tijdens de winterperiode van 1 november t/m 1 april worden verwijderd of neergelaten.
 • Bij extreme weersomstandigheden is het mogelijk om in overleg met de aannemer prioriteit te geven aan belangrijke wegen en fietspaden.
 • Bij zware sneeuwval concentreren we ons eerst op de hoofdwegen en fietspaden. De secundaire wegen en recreatieve fietspaden krijgen op dat moment een lagere prioriteit en worden later aangepakt. Wel moet er een goed alternatief zijn.

De gemeente moet er voor zorgen dat wegen en fietspaden bij gladheid veilig gebruikt kunnen worden. We kunnen niet alle wegen en paden strooien, daarom hebben we strooiroutes vastgesteld. In totaal wordt dit winterseizoen ongeveer 184 km aan wegen en fietspaden gestrooid. Van de 184 km is ongeveer 63 km fietspad.

Bruggetjes die in de route zitten worden ook gestrooid. Andere bruggen worden alleen bij aanhoudende gladheid door de wijkteams tijdens werkdagen handmatig gestrooid. 

Een kaart met de wegen en fietspaden die worden gestrooid vindt u op de externe website gladheidbestrijding Pijnacker-Nootdorp.

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van het gestrooide zout snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil. Bij de keuze van de te strooien routes is hier rekening mee gehouden. Routes met relatief weinig verkeer zijn daarom niet opgenomen.

Om de bestrijding van gladheid bij sneeuw en droge omstandigheden beter te kunnen aanpakken is met ingang van deze winter mogelijk om tijdens strooiacties extra pekelwater op de weg en fietspaden aan te brengen.

Verspreid in de gemeente staan nog ongeveer 15 zoutbakken op een aantal speciale plekken. Het zout in de bakken is bedoeld voor het gebruik op die speciale locatie, niet voor privégebruik.

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en/of sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels.

De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Meldingen over gladheid kunt u doen in het Meldpunt Leefomgeving > Straten en wegen > gladheid