Laadpaal aanvragen

Woont of werkt u in Pijnacker-Nootdorp en bent u in het bezit van een volledig elektrisch of een plug-in hybride auto? Is er bij u in de buurt geen openbaar oplaadpunt en heeft u niet de mogelijkheid om uw auto op eigen terrein op te laden? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen.

Aanvragen van een laadpaal voor uw elektrische auto of plug-in-hybride doet u bij laadpaalnodig.nl.

Laadpalenkaart

Op de laadpalenkaart vindt u alle bestaande en mogelijke locaties van openbare laadpalen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Openbare laadpalen zijn publieke voorzieningen. Ze worden daarom zo geplaatst dat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken. De gemeente heeft voor de toekomst laadlocaties vastgelegd in een verkeersbesluit. Uitgangspunt is dat bewoners, die geen laadmogelijkheden op eigen terrein hebben, binnen circa 200 meter een openbare laadvoorziening kunnen gebruiken. Het plaatsen en exploiteren van laadpalen heeft de gemeente uitbesteed aan ENGIE. Dit bedrijf neemt de aanvragen voor openbare laadpalen in behandeling. ENGIE bepaalt of een nieuwe laadpaal rendabel is en op welke strategische locatie de laadpaal dan geplaatst wordt. Per locatie kunnen maximaal twee bestaande parkeerplaatsen worden gereserveerd. Als er al een laadpaal staat in de omgeving, dan wordt eerst het huidige gebruik ervan geanalyseerd. Afhankelijk daarvan besluit ENGIE of een nieuwe laadpaal nodig is.

Alleen de locaties op de laadpalenkaart zijn gereserveerd voor laadpalen. Anders dan op deze locaties worden er verder in principe geen laadpalen geplaatst. Uitzondering vormen de nieuwbouwwijken waar de strategische kaart nog niet voorziet in laadlocaties. Voor deze wijken zal de gemeente, bij geldige aanvragen, een verkeersbesluit nemen voor nieuwe strategische locaties.

  • Bij het plaatsen van een laadpaal zijn meerdere partners betrokken, namelijk de netbeheerder, de exploitant en de gemeente. De periode van aanvragen tot het daadwerkelijk functioneren van een paal op één van de vastgestelde locaties duurt ongeveer 2 tot 4 maanden. Dit heeft te maken met de tijd voor plaatsing en installatie en met een aantal (technische) controles, voorbereiden net aansluiting, en vergunningen.
  • Als voor een nieuwbouwlocatie nog een verkeersbesluit genomen moet worden, zal de aanvraag ongeveer 3 maanden langer duren.

Op de website www.laadpaalnodig.nl kunt u de stand van zaken van de aanvraag bekijken. Ook kunt u contact opnemen met ENGIE die de aanvraag afhandelt.

Het aanvragen en plaatsen van de laadpaal is gratis. Het laden van uw auto bij de laadpalen kost wel geld. Op www.laadpaalnodig.nl vindt u meer informatie over deze kosten.

De gemeente heeft de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s tot en met 2025 in kaart gebracht. Aan de hand van deze cijfers heeft zij gekeken naar de locaties waar het niet mogelijk is om een auto op eigen terrein op te laden. Op basis van deze gegevens en een aantal technische en ruimtelijke eisen heeft de gemeente laadlocaties in Pijnacker-Nootdorp gekozen waar toekomstige palen geplaatst kunnen worden. De locaties zijn bepaald op basis van ruimtelijke geschiktheid en aansluitmogelijkheden op het net. Per locatie zijn met een verkeersbesluit twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Voor nieuwbouwwijken waar nog geen gegevens beschikbaar waren, zullen aparte verkeersbesluiten genomen worden voor strategische laadlocaties.

Ja, u kunt via de website van ENGIE een tweede parkeervak bij een reeds bestaande laadpaal aanvragen. ENGIE beoordeelt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is.

De gemeente plaatst geen oplaadpalen op eigen terrein. U kunt zelf een privé oplaadvoorziening laten plaatsen door verschillende aanbieders van laadinfrastructuur. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht op de website van de energieproviders, mobiliteitsvertegenwoordigers als ANWB en marktpartijen van de branche.

Als u een parkeerplaats heeft op een gemeenschappelijk terrein of in een parkeergarage, ligt het beheer en de zeggenschap waarschijnlijk bij een Vereniging van Eigenaren (VvE), beheervereniging of woningcorporatie. Voor het realiseren van een laadpaal moet u dan contact opnemen met het VvE-bestuur of de verhuurder. Het realiseren van een eigen laadpaal op een gemeenschappelijk terrein is over het algemeen technisch gezien goed mogelijk. Ook als die niet direct op de eigen stroommeter kan worden aangesloten, maar op het collectieve net van de gemeenschappelijke ruimte. Vaak zijn er dan vragen hoe de verdeling van de kosten geregeld moet worden, of hoe de besluitvorming met de VvE-vergadering verloopt. De te downloaden brochure en juridische toolkit maken dit inzichtelijk en behapbaar. Komt u er niet uit met uw VvE of verhuurder, dan kunt u nog advies vragen bij een laadpuntleverancier. Daarnaast kan de leverancier de benodigde werkzaamheden en kosten voor het installeren van een (of meerdere) laadpunt(en) tijdens een schouw in kaart brengen.

U mag niet vanuit uw huis een kabel over de openbare ruimte trekken om uw elektrische auto voor de deur op te laden. Dit mag ook niet door een kabelmat te gebruiken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte.

Op de laadpaal staat het storingsnummer dat u kunt bellen: 088 – 369 2914. U krijgt dan een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Op de paal staat een EVB-P nummer. Dit nummer kunt u doorgeven.

Dat hangt af van het verkeersbord. Bij de laadpaal staat een verkeersbord dat aangeeft dat parkeren alleen toegestaan is voor opladen van elektrische voertuigen. Bij een laadpaal met twee aansluitingen geven de zwarte pijlen aan in welke parkeervakken alleen opgeladen mag worden. Soms is dat één pijl, wat betekent dat in het andere vak ook niet-elektrische auto’s mogen staan. Let op: in sommige gevallen staat er (nog) geen wit kruis in het parkeervak, maar wel een pijl op het verkeersbord. Het verkeersbord met de pijlen is juridisch bepalend, ook als er geen wit kruis is.