Zie ook

Natuurgebied betreden met voertuig of paard

De gemeente kan voor het publiek beschikbare terreinen aanwijzen, waar het niet is toegestaan om met een voertuig of een paard te komen. Dit is vanwege overlast voor andere recreanten en/of mogelijke schade aan het milieu.

U kunt een verzoek indienen voor ontheffing op het verbod. Bij het beoordelen van deze ontheffingsaanvraag let de gemeente onder andere ook op de aard, de omvang en het doel van de gewenste activiteiten.

 

Uw verzoek stuurt u per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl of per post naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.