Attestatie de Vita (Bewijs van in leven zijn buitenland)

Met een attestatie de Vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. De attestatie de Vita is in meerdere talen opgesteld.

Heeft u het document alleen voor gebruik in Nederland nodig? Vraag dan een verklaring (bewijs) van in leven zijn aan.

Een attestatie de Vita kun u online aanvragen met DigiD. Heeft u het nodig voor het Pensioenfonds? Dan kunt u online een gratis exemplaar aanvragen. U ontvangt een bevestiging op het e-mailadres dat u invult in de aanvraag. Wij sturen het bewijs per post naar u toe.

Wilt u het niet online aanvragen? Op afspraak kunt u het document ook persoonlijk afhalen. Bel 14015 voor het maken van een afspraak.

Wat neemt u mee?

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Uw pinpas of contant geld.
  • Vraagt u de attestatie de Vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig.
Een attestatie de Vita lijkt op een bewijs van in leven zijn zijn. Controleert u goed welk product u nodig hebt.

De verschillen zijn:

  • Een attestatie de Vita is in meerdere talen opgesteld en daarmee geschikt voor internationaal gebruik. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen door een afspraak te maken, omdat de ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt. U kunt de attestatie de Vita direct meenemen.
  • Een bewijs van in leven zijn is opgesteld in het Nederlands. U kunt dit document ook online opvragen.

€ 14,30

In de volgende situaties is de attestatie de Vita gratis:

  • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP); en
  • u heeft de attestatie de Vita nodig voor een pensioenregeling. U moet dit wel kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door het overleggen van de brief van het pensioenfonds waarin gevraagd wordt om de attestatie de Vita.