Nota Grondprijzen 2022-2023

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt om de twee jaar de Nota Grondprijzen vast. De nota beschrijft de uitgangspunten voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van gronden door de gemeente.  

Het grondprijsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

  • Een marktconforme grondprijsbepaling op basis van de actuele marktsituatie, het bouwprogramma en de kwaliteit van een locatie.
  • Een uniforme rekensystematiek die aansluit op de huidige praktijk van gebiedsontwikkeling en grondprijsonderhandelingen.  
  • Transparantie naar marktpartijen, burgers en het bestuur over achtergronden en systematiek waarop grondprijzen tot stand komen. 
  • Hantering van het Market Economy Operator (MEO) principe beschreven in het kader mededeling van de Europese Commissie betreffende het begrip staatssteun.