Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2025

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil een gezonde, veerkrachtige en veilige leefomgeving bieden voor mensen, planten en dieren en zorgen voor een aantrekkelijke, groene (openbare) ruimte. Ook vanuit de gemeentelijke watertaken kunnen we daar aan bijdragen. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) beschrijft hoe we de aankomende jaren (2022-2025) invulling geven aan onze watertaken. Verder geeft het vGRP een onderbouwing van de rioolheffing. Met ‘verbreed’ bedoelen we dat het traditionele GRP (alleen geldend voor afvalwater) is uitgebreid met de gemeentelijke grondwater- en hemelwatertaken.

De overige bestanden vindt u in de downloads hiernaast.