Laadpaal aanvragen

Woont of werkt u in Pijnacker-Nootdorp en bent u in het bezit van een volledig elektrisch of een plug-in hybride auto? Heeft u geen parkeermogelijkheid op eigen terrein en is er bij u in de buurt geen openbaar oplaadpunt? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen.

Aanvragen van een laadpaal voor uw elektrische auto of plug-in-hybride doet u bij laadpaalnodig.nl.

(klik op de afbeelding om naar de laadpalenkaart te gaan)

De gemeente heeft locaties voor laadpalen vastgelegd in een locatieplan. Op de laadpalenkaart vindt u de locaties waar laadpalen beschikbaar zijn. Ook staan er locaties op waar nu nog geen laadpalen zijn, maar waar ze wel mogelijk zijn.

  • U woont of werkt in Pijnacker-Nootdorp.
  • U of het bedrijf waar u werkt heeft geen eigen parkeerterrein of -garage. In dat geval moet u of uw werkgever zelf zorgen voor een laadvoorziening.
  • Er is binnen 200 meter van uw adres geen laadpaal waar u nog gebruik van kunt maken.
  • U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract) een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig (vierwielig).
  • U bent in bezit van een parkeervergunning, als de locatie waarvoor u een aanvraag indient in een vergunningzone ligt.
  • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch (dit is ongeveer 2000 kWh geladen stroom per jaar).

Aanvragen van een laadpaal doet u via laadpaalnodig.nl. Het plaatsen en exploiteren van openbare laadpalen heeft de gemeente uitbesteed aan ENGIE. ENGIE beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Als er binnen 200 meter van uw adres nog geen laadpaal is, zal ENGIE een nieuwe laadpaal plaatsen. Hiervoor wordt de dichtstbijzijnde locatie gekozen uit het locatieplan van de gemeente. Als er al wel een laadpaal beschikbaar is, maar deze vaak gebruik wordt, kan ENGIE een extra laadpaal in de buurt plaatsen. De afstand tot deze laadpaal kan wel groter worden dan 200 meter.

Dat is niet mogelijk. De gemeente heeft voor nieuwe laadpalen de locaties al vastgelegd op de laadpalenkaart. Alleen op deze locaties komen nieuwe laadpalen. ENGIE zal voor u de dichtstbijzijnde locatie kiezen.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat het locatieplan niet voorziet in een laadplaats binnen redelijke loopafstand, bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken. In die gevallen zal ENGIE samen met de gemeente een nieuwe locatie zoeken en deze vastleggen in een verkeersbesluit.

De periode tussen aanvraag en plaatsing duurt gemiddeld 6 maanden. Bij het plaatsen van een laadpaal zijn meerdere partijen betrokken, zoals de exploitant, netbeheerder, gemeente en aannemer. Deze moeten allerlei werkzaamheden verrichten, zoals het uitvoeren van technische controles, aanvragen van vergunningen en voorbereiden van de kabelwerkzaamheden in de grond.

Tot die tijd kunt u gebruik maken van andere openbare laadvoorzieningen in de buurt of, als dat mogelijk is, bij uw werkgever.

Op de website laadpaalnodig.nl kunt u op de kaart de stand van zaken van de aanvraagde laadpaal bekijken. Ook kunt u contact opnemen met ENGIE die de aanvraag afhandelt.

Het aanvragen en plaatsen van de laadpaal is gratis.

Ja, u kunt via de website van ENGIE een tweede parkeervak bij een reeds bestaande laadpaal aanvragen. ENGIE beoordeelt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is.

De gemeente plaatst geen oplaadpalen op eigen terrein. U kunt zelf een privé oplaadvoorziening laten plaatsen door verschillende aanbieders van laadinfrastructuur. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht op de website van de energieproviders, mobiliteitsvertegenwoordigers als ANWB en marktpartijen van de branche.

Als u een parkeerplaats heeft op een gemeenschappelijk terrein of in een parkeergarage, ligt het beheer en de zeggenschap waarschijnlijk bij een Vereniging van Eigenaren (VvE), beheervereniging of woningcorporatie. Voor het realiseren van een laadpaal moet u dan contact opnemen met het VvE-bestuur of de verhuurder.

Het realiseren van een eigen laadpaal op een gemeenschappelijk terrein is over het algemeen, technisch gezien, goed mogelijk. Ook als de laadvoorziening niet direct op de eigen stroommeter kan worden aangesloten, maar op het collectieve net van de gemeenschappelijke ruimte. Vaak zijn er dan vragen hoe de verdeling van de kosten geregeld moet worden, of hoe de besluitvorming met de VvE verloopt. De brochure en juridische toolkit maken dit inzichtelijk en behapbaar.

Komt u er niet uit met uw VvE of verhuurder, dan kunt u nog advies vragen bij een laadpuntleverancier. Daarnaast kan de leverancier de benodigde werkzaamheden en kosten voor het installeren van een (of meerdere) laadpunt(en) tijdens een schouw in kaart brengen.

U mag niet vanuit uw huis een kabel over de openbare weg leggen om uw auto voor de deur op te laden. Dit mag ook niet door een kabelmat te gebruiken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. We willen struikelgevaar en verrommeling van de openbare ruimte voorkomen. Ook willen we voorkomen dat bewoners openbare parkeerplaatsen gaan claimen voor eigen gebruik. Als u geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te laden, kunt u gebruik maken van een openbare laadpaal.

Op de laadpaal staat het storingsnummer dat u kunt bellen: 088 – 369 2914. U krijgt dan een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Op de paal staat een EVB-P nummer. Dit nummer kunt u doorgeven.

Nog meer informatie over aanvragen van een laadpaal vindt u op laadpaalnodig.nl.
Informatie over ons locatieplan en de regels op laadplaatsen vindt u op de pagina Elektrisch rijden en opladen.