Briefadres aanvragen

Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden/familie logeert, beschikt u over een woonadres. Dit is geen reden voor een briefadres.

Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet Brp) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Briefadres aanvragen;

U vult het formulier aangifte briefadres in, samen met het formulier voor de hoofdbewoner van het adres waar u uw post wilt ontvangen. Tevens vult u de vragenlijst in en levert u deze in op het gemeentekantoor in Pijnacker. Hiervoor is een afspraak nodig, dit kan via ons telefoonnummer 14015.

U vraagt een briefadres aan als u:

  • dak- of thuisloos bent;
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft;
  • een korte tijd tussen 2 woonadressen moet overbruggen;
  • schipper bent met een thuishaven in Nederland;
  • in een zorginstelling, gevangenis (penitentiaire inrichting) of Oranjehuis verblijft.
  • Informatie aangifte briefadres;
  • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart;
  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner.

Gaat de gemeente akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente. Wij verwerken het nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.