Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Contactgegevens

Contact met gemeente Pijnacker-Nootdorp

Op deze pagina is informatie te vinden hoe u in contact kan komen met de verschillende afdelingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder vindt u op deze pagina informatie over Crisisdienst Jeugd, Griffie, afvalbrengstation, huisregels en ook wat de servicenormen zijn die de gemeente Pijnacker-Nootdorp hanteert.

Postadres

Postbus 1
2640 AA Pijnacker
E-mail info@pijnacker-nootdorp.nl

Bezoekadres

Oranjeplein 1
2641 EZ Pijnacker
Routebeschrijving naar het gemeentekantoor

Telefoon

Telefoon 14 015 (niets ervoor, niets erachter).
U betaalt het lokale tarief, plus eventueel de kosten voor gebruik van uw mobiele telefoon.
Vanuit het buitenland +31 15 362 62 62
Fax 015 362 68 50

Sociale media

Voor Elkaar

Crisisdienst Jeugd

Voor crisissituaties op het gebied van kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar belt u met de Crisisdienst Jeugd, tel. 14 015. Zij zijn voor acute situaties buiten kantoortijd bereikbaar via nummer 070-379 51 60.

Griffie / Bestuurscentrum

Emmastraat 165, 2641 ED Pijnacker
Telefoon 14 015
E-mail: griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Als u een brief of e-mail aan de griffie stuurt, vermeld dan altijd uw naam en adresgegevens. Er bestaat een kans dat uw brief wordt besproken in een openbare vergadering. In dat geval wordt uw brief openbaar gemaakt. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit alsnog melden bij de griffie.

Afvalbrengstation

Molenweg 61, Nootdorp
Voor informatie kunt u contact opnemen met Avalex, telefoon 070 - 337 30 00 of www.avalex.nl

Informatiecentrum Keijzershof

Raaigras 2
015 -2010502
Kijk voor openingstijden op www.keijzershof.nl

Overzicht van huisregels die in het gemeentekantoor gelden

Huisregels

Als gemeente zijn we onze inwoners graag van dienst. Dat kan zijn via internet, de telefoon of een bezoek aan onze balie. Om het verblijf in het gemeentekantoor zo aangenaam mogelijk te maken voor onze klanten én onze medewerkers, zijn huisregels opgesteld.

Servicenormen

De gemeente wil u excellente dienstverlening leveren. Wat u mag verwachten over de kwaliteit van onze service? Dat staat in onze servicenormen. In deze normen staat bijvoorbeeld op welke termijn we brieven en e-mails afhandelen. Hier mag u ons aan houden. Als we onze beloften niet nakomen, mag u ons hierop aanspreken.

Contactformulier

Voor vragen of opmerkingen kunt u gebuik maken van het contactformulier.