Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

#Zwerfie-ochtend scholen Delfgauw

Donderdagochtend 23 maart staat voor de scholen in Delfgauw in het teken van zwerfvuil. Na een educatieve Zwerfafvalrace gaan 140 scholieren de omgeving in het centrum van Emerald opschonen.

Leerlingen van scholen in Delfgauw die meedoen met zerfvuil opruimen

De Delfgauwse scholen starten deze ochtend met de ’Zwerf-AFVAL-RACE’ die De Afvalbutlers met alle kinderen uit de groepen 5 van de drie basisscholen in Emerald spelen. De’Zwerf-AFVAL-RACE’ is een actieve en educatieve spel- en kennisquiz over zwerfafval.

Gezonde attentie

Na de race gaan de scholieren met materialen van de gemeente vuil inzamelen in en rondom het centrumgebied van Emerald. De winkeliers zorgen na afloop voor een gezonde attentie en vrijwilligers helpen mee bij het uitdelen hiervan. Ook de Delfgauwse Afval Pakkers, een team van bewoners die op eigen initiatief zwerfvuil opruimen, helpen deze ochtend mee.

Start om 9.15 uur

De ochtend start om 9.15 uur in basisschool De Triangel in de Florijnstraat en wordt rond 11.30 uur afgesloten op het voorplein van het seniorencomplex De 7 Linden aan de Laan der Zeven Linden. Kernwethouder Jaap van Staalduine is daar aanwezig om de kinderen en begeleiders te bedanken voor hun inzet.

Leefbaarheidsplan Delfgauw

Deze zwerfvuilochtend komt voort uit het Leefbaarheidsplan Delfgauw. Een schoon Delfgauw is één van de thema’s die door bewoners in dit plan zijn gekozen. Bewoners en organisaties werken samen aan een schone omgeving!