Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zieke essen in de Balij

Ziet u een oranje of blauwe stip op een boom? Staatsbosbeheer Hof van Delfland is deze maand gestart met het voorbereiden van boswerkzaamheden in de Balij.

Dode tak van een boom aangetast door essentaksterfte

De boswerkzaamheden zelf worden pas in de tweede helft van 2020 uitgevoerd. Zieke essen die zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte worden dan weggehaald. Daarnaast wordt op een aantal andere plekken een dunning uitgevoerd.

Stippen op bomen

Het markeren van bomen wordt ook wel blessen genoemd. De zieke essen worden niet gemarkeerd, omdat deze allemaal weggehaald worden. Overige bomen die weggehaald worden vanwege de dunning krijgen een oranje stip. Bomen die moeten blijven staan (bijvoorbeeld omdat er een nest in zit) krijgen een blauwe stip.

Zorgvuldig beheer

Er wordt tijdens de werkzaamheden gewerkt volgens de gedragscode bosbeheer. Voorafgaand wordt er een inventarisatie naar flora en fauna uitgevoerd. Er wordt per locatie bekeken of er herplant nodig is of dat spontane verjonging een kans krijgt.

Essentaksterfte

De es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte essentaksterfte. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Daarom moet Staatsbosbeheer actie ondernemen voor de veiligheid van de bezoekers van het gebied. Tot de start van de werkzaamheden in 2020 worden de zieke bomen extra in de gaten gehouden en waar nodig eerder weggehaald. Kijk voor meer informatie essentaksterfte op de website van Staatsbosbeheer.