Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WOZ-waarde openbaar raadpleegbaar

Sinds 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van een woning openbaar zijn. Daarom is de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangesloten op de centrale landelijke voorziening.

Huisjes van papiergeld

U kunt vanaf nu WOZ-waarden van woningen in de gemeente raadplegen via www.woz-waardeloket.nl. In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Zodra eind februari 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, zullen deze aan het landelijke loket worden toegevoegd.

Niat alles online raadpleegbaar

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie - zoals eigenaar, verkoopprijs en taxatieverslagen - zijn niet op deze manier te raadplegen. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en niet van bedrijfspanden.