Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Woonvisie Pijnacker-Nootdorp ter inzage

Vanaf donderdag 5 maart tot en met 15 april ligt het ontwerp van de woonvisie ter inzage.

Huizen en mensen in woonwijk Keijzershof

Iedereen kan hierop een reactie geven. De woonvisie beschrijft de bestaande woonkwaliteiten en geeft aan hoe we deze willen behouden en versterken.

Woonwensen

Daarnaast gaat de woonvisie in op woonwensen in onze gemeente. Zo is er extra aandacht voor gelijkvloerse woningen voor senioren en starters. Ook is er aandacht voor het kleine aantal sociale woningen. De woonvisie laat zien hoe we willen werken aan het behoud en de groei hiervan.

Ter inzage

U kunt van 5 maart tot en met 15 april de woonvisie inzien en een reactie geven. De woonvisie staat vanaf 5 maart op www.pijnacker-nootdorp.nl/woonvisie en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in onderstaande themapagina.