Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijzigingsplannen ter inzage vanaf donderdag 6 februari

Vanaf donderdag 6 februari liggen de wijzigingsplannen De Drie Ster en Monnikenweg 35A zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.

Digitaal

Ze staan ook vanaf donderdag 6 februari onze website onder Ter inzage, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.overheid.nl.

Beroep instellen

Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen deze termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.