Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouwen en spreekuren wijkmanagers komen te vervallen

De wijkschouwen in Tolhek en Keijzershof, gepland op 10 juni en 8 juli, komen te vervallen. Ook gaan de spreekuren van de wijkmanagers in juni en juli niet door.

Peter van der Sman, Marjolein van der Vlies en Leen Sinteur

Uiteraard kunt u wel in contact komen met uw wijkmanager. Kijkt u voor haar/zijn contactgegevens onder Wijken.

Meldpunt Leefomgeving

U hoeft uw wijkmanager niet te benaderen voor zaken als losliggende stoeptegels, groenonderhoud, parkeeroverlast of straatverlichting. U kunt daarvoor een melding doen bij het Meldpunt Leefomgeving of telefonisch via 14 015.