Wijkschouwen Emerald en Pijnacker Centrum/Dorp

Woensdag 16 september is de wijkschouw in Emerald en donderdag 17 september in Pijnacker Centrum/Dorp, beide van 19.00 tot 21.00 uur.

Wijkmanager, politie en bewoners lopen mee met een een wijkschouw

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 11 september. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Aanmelden

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.