Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Oude Leede/Zuidpolder

Woensdag 8 mei wordt vanaf 09.30 uur per fiets een wijkschouw door Oude Leede/Zuidpolder gehouden. Op deze dag fietst kernwethouder Ilona Jense mee. Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw.

Wijkmanager, politie en bewoners lopen mee met een een wijkschouw

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in Oude Leede/Zuidpolder. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 29 april bij wijkmanager Marjolein van der Vlies, tel 14 015 of m.vandervlies@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.