Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw of buurtgesprek

In april starten de eerste wijkschouwen weer. Een goede gelegenheid om met uw wijkmanager over de leefbaarheid in uw wijk te praten. Maar het is ook mogelijk om op buurt- of straatniveau het gesprek met uw wijkmanager aan te gaan.

Wijkmanager, politie en bewoners lopen mee met een een wijkschouw

Wijkschouw

De jaarlijkse wijkschouw is bedoeld om samen met de bewoners en bewonersverenigingen te bekijken hoe we de leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren. Gebaseerd op ervaringen in voorgaande jaren zijn in overleg met de bewonersverenigingen wijkschouwen ingepland voor de wijken Pijnacker Noord, Koningshof, Klapwijk, Tolhek, Keijzershof, ’s-Gravenhout, Oud Delfgauw/Emerald en Oude Leede/Zuidpolder. Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt is en wilt u misschien meedoen? Kijkt u dan even elders op onze website onder Wonen en Leven > Wijken en vervolgens per kern de informatie over de geplande wijkschouwen.

Buurtgesprek

Er is geen wijkschouw in uw wijk gepland, maar u wilt wel samen met andere bewoners en uw wijkmanager in gesprek over leefbaarheidskwesties in uw buurt of straat? Neemt u dan even contact op met uw wijkmanager via 14 015.

Meldpunt leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u op elk gewenst moment doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving of bel 14 015.