Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wettelijke status voor groen metropool

Afgelopen vrijdag 10 maart nam gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland de aanvraag voor het verkrijgen van de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor het Midden-Delfland gebied in ontvangst.

Wethouder Govert van Oord overhandigt de aanvraag aan gedeputeerde Han Weber.

De Wet natuurbescherming biedt provincies sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om waardevolle landschappen aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap. De status geeft het belang aan van het open en groen houden van het waardevolle veenweidelandschap in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het behoud van de unieke waarden. Hierbinnen vallen ook de Bergboezem, Ackerdijckse plassen en de Zuidpolder van Delfgauw.

Breed ondersteund

De aanvraag wordt breed ondersteund door de regionale overheden, waaronder de gemeente Pijnacker-Nootdorp, en verschillende gebiedsorganisaties. De gemeente Midden-Delfland coördineerde de aanvraag.